Do Sejmu trafił projekt zmian w ustawie o działalności leczniczej

22 Grudnia 2016, 13:11

Posłowie Platformy Obywatelskiej chcą, aby wojewodowie mogli przekazywać dotacje na rzecz hospicjów. Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, który ma to umożliwić.

Projekt przygotowany przez posłów Platformy Obywatelskiej ma na celu umożliwienie wojewodom przekazywania dotacji dla placówek zajmujących się opieką hospicyjną i paliatywną. Teraz nie ma do tego podstaw prawnych.

Trzeba zwiększyć dostęp do opieki paliatywnej

- Szybkie i odczuwalne zwiększenie dostępności do tego rodzaju placówek udzielających świadczeń dla rosnącej z każdym rokiem grupy pacjentów przewlekle i nieuleczalnie chorych, nie będzie możliwe bez większego niż dotychczas zaangażowania środków publicznych. Rozbudowa sieci hospicjów oraz doposażenie i poprawienie standardów ich działania powinny stanowić jeden z priorytetów państwa – piszą posłowie w uzasadnieniu do projektu.

Hospicjów w Polsce jest za mało

Aktualnie w Polsce działa 98 hospicjów – najwięcej na Mazowszu (13), a najmniej w woj. kujawsko-pomorskim (2). – Liczba hospicjów w Polsce jest niewystarczająca – uważają autorzy projektu. A te istniejące często wymagają inwestycji w sprzęt albo remonty. Stąd propozycja, żeby finansowe wsparcie dla hospicjów mogło popłynąć także ze środków wojewodów. Zgodnie z proponowaną nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, mogliby oni przyznawać dotacje placówkom działającym na terenie województwa.

- To poprawi dostęp do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez hospicja – wyjaśniają autorzy projektu. Poprawi się też jakość tych świadczeń.

Projekt zmian w ustawie o działalności leczniczej został skierowany do oceny przez sejmowych prawników z Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych.

Aleksandra Smolińska

Źródło: Sejm

Foto: Krzysztof Białogórski

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz