MZ: Dzieci nie zostaną pozbawione opieki pediatrów

10 Stycznia 2017, 10:40

Kilka dni temu do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o POZ. Zgodnie z nim lekarze pediatrzy nie będą mogli zakładać i prowadzić praktyk w POZ. Resort zdrowia deklaruje jednak, że dzieci nie zostaną pozbawione opieki pediatrów. 

Takie obawy pojawiły się po przekazaniu do konsultacji projektu ustawy o POZ. Zgodnie z jego zapisami resort zdrowia chce oprzeć POZ na medycynie rodzinnej. Czy to oznacza, że w przychodniach wkrótce zabraknie miejsca dla pediatrów? Ministerstwo twierdzi, że nie zamierza pozbawiać dzieci opieki lekarzy pediatrów w POZ.

Od połowy 2015 roku pediatrzy i interniści mogli wspólnie zakładać i prowadzić własne praktyki w POZ. To dawało pacjentom wybór, z porady jakiego specjalisty chcą skorzystać – pediatry, lekarza rodzinnego czy internisty. Było też odpowiedzią na pogłębiający się kryzys kadrowy w POZ. Wcześniej młodzi lekarze pediatrzy mogli być wyłącznie pracownikami placówki POZ lub szpitala.

Kto będzie mógł prowadzić POZ

Zgodnie z projektem ustawy docelowo lekarzem POZ ma być lekarz z tytułem specjalisty z medycyny rodzinnej lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie, albo specjalista II-go stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej. Wśród lekarzy POZ resort zdrowia nie wymienia pediatrów.

Ministerstwo Zdrowia proponuje natomiast, aby za lekarza POZ uznawać również lekarza ze specjalizacją I stopnia albo specjalizacją inną niż medycyna rodzinna albo II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej – w tym lekarza pediatrę – jeżeli:

  • udzielał on świadczeń zdrowotnych w POZ przez co najmniej 3 lata i
  • ma umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ oraz
  • listę aktywną pacjentów.

Resort proponuje także, aby do końca 2025 roku za lekarzy POZ uznawać również lekarzy, którzy – choć nie spełniają kryterium stażu – udzielają świadczeń w POZ i posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ oraz aktywną listę pacjentów. Oznaczałoby to, że wszyscy lekarze prowadzący dziś praktyki w POZ i nie spełniający nowych kryteriów, mogliby je kontynuować jeszcze przez osiem lat. Dotyczy to także pediatrów.

MZ przeanalizuje uwagi do projektu

Na problem pediatrów w POZ zwrócił uwagę Rzecznik Praw Dziecka. Jego zdaniem, zmiany jakie proponuje resort zdrowia w projekcie ustawy o POZ zmierzają do wyeliminowania lekarzy pediatrów z podstawowej opieki zdrowotnej. - Przeanalizujemy zaproponowane w projekcie przepisy pod kątem zgłoszonych uwag, tak aby wypracować jak najlepsze rozwiązania – deklaruje Ministerstwo Zdrowia i zapewnia, że dzieci nie zostaną pozbawione opieki pediatrów. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: MZ

Polecamy także:

  • O tym, że wkrótce w POZ może zabraknąć pediatrów pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz