Raport QuintilesIMS o nowej liście leków refundowanych

24 Lutego 2017, 13:57

Od 1 marca zacznie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Na zmianach skorzystają pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Na wykazie bezpłatnych leków dla seniorów znalazło się 15 nowych substancji. Większość jest stosowana w leczeniu jaskry.

Refundacją na rynku aptecznym zostały objęte leki złożone (produkty zawierające więcej niż jedną substancję czynną), stosowane u dorosłych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Pacjenci powyżej 75 roku życia uzyskali bezpłatny dostęp do kolejnych 15 substancji czynnych, z których większość jest stosowana w leczeniu jaskry. W lecznictwie zamkniętym wprowadzono zmiany w opisach programów lekowych, w tym między innymi w programach reumatoidalnych. Poprzez dodanie nowych leków do dwóch programów związanych z leczeniem czerniaka możliwe będzie zastosowanie terapii skojarzonej – wynika z raportu QuintilesIMS o nowej liście leków refundowanych.

Refundacja na rynku aptecznym

W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 60 produktów (wg kodów EAN). Z wyjątkiem leków złożonych, stosowanych w leczeniu POChP dodane pozycje to substancje czynne, obecne już wcześniej w refundacji. Ale NFZ zrefunduje leki złożone stosowane w leczeniu tego schorzenia. Wprowadzenie do refundacji leków zawierających dwie substancje czynne w jednym inhalatorze może poprawić stosowanie się pacjentów do leczenia, co z kolei wpłynie korzystnie na uzyskane efekty terapeutyczne i może zmniejszyć liczbę zaostrzeń. W efekcie, w długoterminowej perspektywie zmiana ta może przynieść redukcję kosztów pośrednich i oszczędności dla płatnika publicznego – czytamy w raporcie QuintilesIMS.

Spośród nowo dodanych produktów (60 kodów EAN) w 2016 roku sprzedawało się 9 pozycji. Pacjenci, kupując te leki ze 100% odpłatnością (bez refundacji), wydali na nie blisko 2,6 mln zł w skali roku. Wprowadzenie tych leków na listy refundacyjne, przy założeniu tej samej ilości sprzedaży, zmniejszy wydatki pacjentów o 80% – do kwoty 0,5 mln zł.

Które leki znikną z listy refundacyjnej

W efekcie skrócenia decyzji refundacyjnych lub braku kontynuacji refundacji, 29 produktów (wg kodów EAN) zostało usuniętych z refundacji aptecznej. Produkty te w 2016 roku osiągnęły wartość sprzedaży – liczoną w cenach detalicznych brutto – równą kwocie 92 mln zł. NFZ wydatkował na nie kwotę 77 mln zł, co stanowiło 1,0% całkowitych wydatków NFZ na refundację leków na rynku aptecznym. Pacjenci w tym samym okresie dopłacili do tych leków 15 mln zł. Wśród produktów usuniętych z refundacji aptecznej, które nie mają refundowanych odpowiedników, znalazły się leki zawierające substancje czynne stymulujące granulopoeze − pegfilgrastim, lipegfilgrastim, stosowane w chorobach onkologicznych. Leki te pozostały na rynku szpitalnym, gdzie są dostępne bezpłatnie dla pacjenta. Pozostałe usunięte leki mają swoje refundowane odpowiedniki, w związku z czym pacjent ma możliwość wykupienia ze zniżką odpowiednika leku wypisanego na recepcie.

Jak zmienią się dopłaty pacjentów do leków

Zmiany wysokości dopłaty pacjenta (obniżki i podwyżki) dotyczyły w sumie 607 pozycji leków. Dla 266 produktów spadła dopłata do leku, przy czym zmiana o 10 zł lub więcej dotyczyła 14 produktów. Dla 341 produktów wzrosła dopłata do leku, przy czym zmiana o 10 zł lub więcej związana była z 16 produktami. Wśród tych 16 produktów znalazły się wziewne, jednoskładnikowe, długodziałające leki przeciwcholinergiczne (tzw. LAMA), stosowane w leczeniu POChP. W tym przypadku wzrost dopłaty pacjenta jest związany z wejściem pierwszego odpowiednika generycznego zawierającego substancję czynną tiotropium bromide.

Bezpłatne leki dla seniorów

W ramach listy bezpłatnych leków dostępnych dla pacjentów powyżej 75 roku życia dodano 15 substancji czynnych, stosowanych w leczeniu jaskry, choroby Parkinsona oraz hipercholesterolemii. Z listy nie usunięto żadnej substancji czynnej. Tym samym lista bezpłatnych leków zawiera 91 substancji, czyli o 23 więcej w porównaniu do pierwszej listy obowiązującej od 1 września 2016 roku.

Programy lekowe i chemioterapia

Lista refundacyjna wprowadziła szereg zmian w opisach istniejących programów lekowych. Najistotniejsze zmiany dotyczyły opisów reumatoidalnych programów lekowych, w tym zasad kwalifikacji do tych programów, leczenia uwzględniającego rekomendacje organizacji reumatologicznych, indywidualizacji leczenia, szczególnie w ciężkich przypadkach chorób reumatoidalnych.

W ramach obowiązujących programów leczenia czerniaka refundacją zostały objęte dwie nowe substancje czynne – kobimetynib i trametinibum. Dzięki wprowadzeniu tych leków do programów możliwe będzie zastąpienie dotychczasowych monoterapii terapią skojarzoną.

Aleksandra Smolińska

Źródło: QuintilesIMS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz