UE chce większego dostępu do leków generycznych

10 Marca 2017, 13:43

Na początku marca Parlament Europejski po raz pierwszy dyskutował nad projektem „Możliwości zwiększenia dostępności do leków”,  uwzględniając w nim leki generyczne i biopodobne.

Wraz z konkluzją RE z czerwca 2016 r, raport zachęca Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia konkurencyjności w na rynku leków generycznych. Parlament podkreślił, że leki generyczne są podstawą europejskiej opieki zdrowotnej.

Projekt uwzględnia zmiany w sektorze off-patentowym

Projekt przewiduje innowacje w sektorze off-patentowym. Dla firm farmaceutycznych oznaczałoby to zdjęcie klauzuli patentowej części leków, zwiększając przy tym konkurencyjność na rynku. Jak gwarantuje wnioskodawca, z dużą korzyścią dla pacjentów. To wpłynęłoby na skuteczność procesu leczenia, jakość życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa i skuteczności działań medycznych.

Eksport leków z Unii do innych krajów

Posłowie apelują również do Komisji w celu stymulowania eksportu leków generycznych i biopodobnych do krajów, w których nie występują dodatkowe świadczenia ochronne (Supplementary Protection Certificate). Eksport leków pozwoliłby na zwiększenie dostępności dobrej jakości leków na rynkach, gdzie leków nie chronią patenty, bez zachwiania aktualnej równowagi między producentami leków generycznych i biopodobnych.

Europejskie Stwoarzyszenie Leków Generycznych (EGA) wzywa Komisję i państwa członkowskie do szybkiego wdrożenia planu, co z korzyścią wpłynie na efektywność systemów opieki zdrowotnej.

JanKa

Zródło : MedicinesforEurope

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz