NFZ zrefunduje nowe programy lekowe

14 Marca 2017, 15:01

Osiem nowych programów lekowych zostanie objętych refundacją państwa. Na zmianach, które wprowadza Ministerstwo Zdrowia skorzystają m.in. pacjenci po udarze mózgu, chorzy na idiopatyczne włóknienie płuc i pacjenci z zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym skóry. 

Nowe programy objęte refundacją to:

  • Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK,
  • Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A,
  • Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych,
  • Leczenie idiopatycznego włóknienia płus,
  • Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegi czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej,
  • Lenalidomin w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim ryzyku, związanym z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q,
  • Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakiem trzustki,
  • Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem.

Wejście w życie rozwiązań zawartych w projekcie obwieszczenia MZ pozwoli na zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach nowych świadczeń gwarantowanych oraz powinno przyczynić się do wyboru najlepszych ofert złożonych w toku postępowania w sprawie zwarcia umówi o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę ich jakość, kompleksowość, dostępność oraz cenę – uzasadnia zmiany Ministerstwo Zdrowia. Proponowane w projekcie warunki dodatkowo oceniane mają natomiast umożliwić premiowanie tych świadczeniodawców, którzy zapewnią personel medyczny o wyższych kwalifikacjach, w większym wymiarze czasu pracy.

Konsultacje do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej potrwają 7 dni.

Aleksandra Smolińska

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Oliwia Poniedziałek, 26 Marca 2018, 22:21
A gdzie MPD ktore powinno sie objac refundacja bo spastyka i bol przy porazeniach jest duzym dyskomfortem dla chorego.