38 mln z Ministerstwa Rodziny na promocję godnego starzenia

15 Marca 2017, 11:16

38 mln zł zostało rozdysponowane na rzecz organizacji pozarządowych działających w obszarze aktywnych seniorów - w tym zdrowia, edukacji, aktywności oraz usług dla osób starszych.

O przyznacie środków ubiegały się organizacje, wystosowując ponad 1,6 tys. ofert. Środki dostępne są w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych edycja 2017 (ASOS).

Zdrowie i aktywność społeczna

Organizacje mogły uzyskać dofinansowanie w ramach jednego z określonych priorytetów. Dla zdrowia osób starszych szczególnie ważny jest priorytet drugi i czwarty - „Aktywność społeczna promująca integracje wewnątrz i międzypokoleniową” oraz „Usługi społeczne dla osób starszych”. W realizacji pierwszego obszaru nacisk kładziony będzie na pogłębienie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących wraz z wiekiem, w ramach przygotowania do starości. Priorytet dotyczący realizacji usług społecznych dla osób starszych ma przede wszystkim na celu wspomóc rozwój systemów wsparcia, umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, z naciskiem na pomoc osobom starszym o ograniczonej samodzielności.

Każdy z priorytetów otrzymał określoną pulę środków. Najwięcej, bo po 12 mln zł otrzymały wyżej wspomniane: „Aktywność społeczna promująca integracje wewnątrz i międzypokoleniową” oraz „Usługi społeczne dla osób starszych”

Cel programu

Celem programu jest poprawa komfortu i poziomu życia seniorów, poprzez propagowanie godnego starzenia się. Program ponadto zwiększyć ma aktywność osób po 60 r. ż., co w zdecydowanym stopnia ma wpłynąć na jakość ich życia i zdrowia.

Anna Grela

Źródło: MRPiPS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz