Parlament Europejski wzmacnia kontrolę bezpieczeństwa żywności

17 Marca 2017, 9:42

Przepisy wprowadzające skuteczniejszą kontrolę bezpieczeństwa żywności zostały przyjęte podczas środowego głosowania w Parlamencie Europejskim. Nowe regulacje mają poprawić możliwość „śledzenia” żywności w drodze między producentem a konsumentem, ułatwić walkę z oszustwami oraz przywrócić zaufanie konsumentów.

Nowe unijne przepisy mają zapewnić powstanie pełnego, zintegrowanego oraz skuteczniejszego niż obecnie systemu kontroli w obszarach bezpieczeństwa żywności i paszy, kontroli wymagań dotyczących weterynarii oraz zdrowia roślin, jak również kontroli produkcji organicznej i zasad oznakowania geograficznego produktów.

- Po skandalu związanym z używaniem końskiego mięsa, konsumenci mieli poważne wątpliwości dotyczące skuteczności systemu śledzenia produktów w łańcuchu dostawców mięsa. Parlament Europejski, chciał rozwiać te obawy, dlatego opracowaliśmy zasady, które pozwalają właściwym władzom na zwalczanie fałszowania żywności oraz system odstraszających kar, w wypadku ich naruszania-  powiedziała Karin Kadenbach (S&D, AT), odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania.

Zgodnie z porozumieniem wynegocjowanym pomiędzy Parlamentem i Radą, wprowadzone zostaną:

  • pełny zakres kontroli, obejmujący cały łańcuch żywnościowy: kontrole żywności, paszy, zdrowia roślin, pestycydów, dobrostanu zwierząt, zasad oznakowania geograficznego oraz produkcja organiczna żywności,
  • niezapowiedziane kontrole, oparte na potencjalnym ryzyku, we wszystkich sektorach,
  • skuteczniejsze środki walki z fałszerstwami i oszustwami,
  • przepisy dotyczące importu zwierząt i innych produktów z krajów trzecich,
  • kontrole Komisji Europejskiej w państwach członkowskich i w krajach trzecich.

Aleksandra Smolińska

Źródło: PE

Foto: PE

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz