Zdrowotne zapowiedzi tygodnia

20 Marca 2017, 7:57

W tym tygodniu w Sejmie dwa ważne tematy zdrowotne. Na sejmową Komisję do spraw deregulacji wraca projekt „apteka dla aptekarza”. Na posiedzeniu plenarnym zaplanowano drugie czytanie projektu o sieci szpitali. Być może ustawa zostanie przyjęta już na tym posiedzeniu Sejmu. 

Dwa posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia

Sejmowa Komisja Zdrowia rozpoczyna prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy transplantacyjnej. Projekt dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego (SEC) odnoszącego się do tkanek i komórek dystrybuowanych w Unii Europejskiej zawierającego informacje dot. głównych cech i właściwości tkanek i komórek. Projekt implementuje unijne przepisy.

W specjalnym trybie zostało także zwołane posiedzenie KZ, na którym posłowie wysłuchają informacji ministra Konstantego Radziwiłła na temat negatywnych skutków dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi wprowadzenia ustawy o sieci szpitali. Zgodnie z regulaminem Sejmu posiedzenie w takim trybie może być zwołane na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków Komisji. Oba posiedzenia Komisji Zdrowia zostały zaplanowane na wtorek.

Ustawa o sieci szpitali uchwalona już w tym tygodniu?

Na tym posiedzeniu Sejmu zostało zaplanowane drugie czytanie projektu ustawy o sieci szpitali. Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia nad tym projektem na posiedzeniu plenarnym przedstawi poseł PiS Tomasz Latos. Przypomnijmy, że KZ przyjęła projekt na poprzednim posiedzeniu Sejmu z poprawkami wicepremiera Jarosława Gowina. Jak zapowiedział w ubiegłym tygodniu wiceszef sejmowej Komisji Zdrowia, możliwe że ustawa o sieci szpitali zostanie uchwalona przez Sejm już na tym posiedzeniu.

Do Sejmu wraca „apteka dla aptekarza”

Sejmowa Komisja do spraw deregulacji zajmie się innym ważnym tematem. Po kilkutygodniowej przerwie posłowie wrócą do pracy nad poselskim projektem zmian na rynku aptek „apteka dla aptekarza”. Na poprzedni posiedzeniu Sejm zdecydował, że projekt nie trafi do ministerstwa zdrowia tak, jak rekomendowała to kilka tygodni temu sejmowa Komisja do spraw deregulacji. Prace nad dokumentem będą kontynuowane już w najbliższy czwartek.

Na rządzie znów bez tematów zdrowotnych

Na wtorkowym posiedzeniu rząd nie zajmie się żadnym projektem zdrowotnym. W kolejce na rozpatrzenie przez Radę Ministrów wciąż czeka kontrowersyjny projekt o płacach minimalnych w ochronie zdrowia. Zgodnie z informacją, którą w ubiegłym tygodniu podał rzecznik rządu, projektem zajmował się już Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. W tym tygodniu rząd zajmie się m.in. ustawą o biegłych rewidentach i obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

Zdrowotne zespoły parlamentarne

Podczas tego posiedzenia Sejmu zbierze się też kilka zdrowotnych zespołów parlamentarnych. Parlamentarny Zespół dla Przywrócenia Zasad Moralnych w Medycynie zajmie się tematem wyzwań w leczeniu hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych w Polsce. Parlamentarny Zespół do spraw Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki zajmie się ustawą o POZ. Tematem zdrowia prokreacyjnego zajmie się natomiast Parlamentarny Zespół do spraw Zdrowia Publicznego. Parlamentarny Zespół do spraw Organizacji Ochrony Zdrowia będzie pracował nad możliwością wprowadzenia rejestrów chirurgii onkologicznej. 

Posiedzenia Rady Przejrzystości i Rady Taryfikacji AOTMiT

W poniedziałek zbierze się Rada Przejrzystości AOTMiT. W porządku obrad miedzy innymi przygotowanie opinii na temat projektu programu ministra zdrowia pod nazwą „Ogólnopolski program edukacyjno-profilaktyczny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)”. W tym tygodniu zaplanowano także posiedzenie Rady Taryfikacji AOTMiT. W porządku obrad m.ni. wydanie opinii w sprawie identyfikacji grup wyrobów medycznych, stanowiących istotny koszt poszczególnych świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne, które należałoby wyodrębnić do finansowania w ramach przepisów ustawy o refundacji wyrobów medycznych. Rada omówi też koncepcję taryfikacji świadczeń pediatrycznych i wstępnie przedstawi Plan Taryfikacji na rok 2018.

Redakcja

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz