QuintilesIMS: spada wartość rynku leków refundowanych

20 Marca 2017, 14:11

Całkowita wartość sprzedaży aptecznej, liczona w cenach detalicznych, w 2016 roku wyniosła 31,2 mld zł, co oznacza wzrost o 3,5 proc. - czyli o blisko 1,06 mld zł więcej niż w 2015 roku. Ale po raz pierwszy od 2013 roku spadła wartość rynku leków refundowanych – wynika z analizy QuintilesIMS. 

Całkowita wartość rynku aptek otwartych (segmenty Rx i SM), liczona w cenach detalicznych, w 2016 roku wyniosła 30,8 mld zł, co oznacza wzrost o 3,2 proc. - czyli o blisko 959 mln zł więcej niż w 2015 roku.

Hamuje rynek leków na receptę

Wartość rynku leków na receptę wyniosła 18 mld złotych. Segment sprzedaży leków Rx odnotował wzrost na poziomie 1,8 proc., czyli o ponad 324 mln zł więcej niż w 2015 roku. Wartość rynku leków refundowanych wyniosła natomiast 12,2 mld zł i spadła o -0,3 proc. - czyli o blisko 38,7 mln zł. Wartość rynku leków nierefundowanych wyniosła 5,8 mld zł i wzrosła o 6,6 proc.- czyli o ponad 363 mln zł.

- Rok 2016 przyniósł niski wzrost wartościowy w segmencie leków na receptę – inaczej niż w poprzednich dwóch latach, kiedy wzrost tego segmentu był porównywalny lub wyższy od wzrostu segmentu leków i produktów bez recepty. Po raz pierwszy od 2013 roku zanotowano spadek wartości rynku leków refundowanych - zauważa Katarzyna Leoszkiewicz, analityk rynku farmaceutycznego. - Złożyło się na to kilka czynników takich jak renegocjacje decyzji refundacyjnych i w konsekwencji niższe ceny leków, wprowadzenie tańszych odpowiedników do danej grupy limitowej oraz przeniesienie do rynku szpitalnego niektórych leków zawierających czynniki stymulujące granulopoezę, stosowanych w chorobach onkologicznych. Negatywnego oddziaływania ww. zmian nie zdołały zrównoważyć czynniki, które korzystnie wpływały na poziom sprzedaży w minionych latach, m.in. utrzymujący się wzrost rynku leków stosowanych w chorobach zakrzepowych.

Wciąż rośnie sprzedaż leków bez recepty

Wartość rynku SM wyniosła 12,9 mld zł. Segment sprzedaży leków i produktów bez recepty odnotował tempo wzrostu na poziomie 5,2 proc. - czyli o ponad 641 mln zł więcej niż w 2015 roku. W segmencie tym duży wpływ na wartość wzrostu miały między innymi leki przeciwbólowe (+75 mln).

Całkowita wartość rynku sprzedaży wysyłkowych e-aptek, liczona w cenach detalicznych, w 2016 roku wyniosła blisko 340 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 42 proc. - czyli o 100 mln zł więcej niż w roku 2015.

Średni wydatek pacjenta za jedno opakowanie produktu (Rx i SM) wyniósł 13,6 zł i zwiększył o 2,0 proc. rdr. Udział wydatków pacjenta w całkowitym koszcie leków na receptę (refundowanych i nierefundowanych) wyniósł 56,7 proc. i wzrósł w porównaniu do 2015 roku o 0,3 pp. 

 

AS

Źródło: QuintilesIMS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz