Prezydent podpisał nowelę ustawy o prawach pacjenta

12 Kwietnia 2017, 12:05

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zmiany dotyczą m.in. prawa do leczenia bólu, prawa do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej.

Nowe regulacje przewidują miedzy innymi, że pacjent może oczekiwać udzielenia informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu nie tylko, jak do tej pory od lekarza, ale też od innych osób wykonujących zawód medyczny w zależności od zakresu posiadanych przez te osoby uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Leczenie bólu dla wszystkich pacjentów

Nowelizacja przewiduje też wprowadzenie ustawowego prawa do leczenia bólu dla wszystkich pacjentów, a nie jak do tej pory jedynie pacjentów w stanie terminalnym. Zobowiązuje się podmioty udzielające świadczeń nie tylko do leczenia bólu, ale też do określania stopnia bólu oraz skuteczności jego leczenia.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Ustawa wprowadza całościową regulację sposobów, w jaki może być udostępniana dokumentacja medyczna. Uporządkowane zostały przepisy dotyczące sposobów i form udostępniania dokumentacji medycznej. W ustawie uregulowano też kwestię postępowania z dokumentacją medyczną w przypadku zakończenia działalności leczniczej. W takiej sytuacji dokumentacja ma być przejmowana przez podmiot, który przejmuje zadania zlikwidowanego podmiotu leczniczego. W sytuacji gdy nie jest możliwe ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za przechowywanie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej, za przechowywanie dokumentacji medycznej odpowiada wojewoda.

Więcej zadań dla Rzecznika Praw Pacjenta

Ustawa rozszerza też katalog zadań Rzecznika Praw Pacjenta o współpracę Rzecznika w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych. Ustawa ponadto jednoznacznie wskazuje na prawo Rzecznika Praw Pacjenta do tego, aby w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, mógł żądać od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych wyjaśnień oraz zapewnienia dostępu do wskazanych dokumentów.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Aleksandra Smolińska

Źródło: prezydent.pl

Foto: KPRP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz