Senaccy prawnicy krytycznie o „aptece dla aptekarza”

19 Kwietnia 2017, 14:01

Senackie Biuro Legislacyjne ma poważane wątpliwości do projektu zmian na rynku aptek. Przede wszystkim dotyczą zasady, według której właścicielem apteki może być tylko farmaceuta. Zdaniem senackich prawników nowe regulacje preferują tylko jedną grupę podmiotów.

Według senackich prawników problemów i patologii na rynku aptek nie rozwiąże przyznanie wyłącznego prawa do prowadzenia apteki farmaceutom. „Wydaje się, iż problem łączy się w bardzo poważnej części ze stosowaniem przepisów dotychczasowych i ich egzekwowaniem” – czytamy w opinii Biura Legislacyjnego.

Dla pacjentów nie ma znaczenia kto jest właścicielem apteki

Zdaniem senackich prawników, nowo wprowadzone przepisy preferują jedną grupę podmiotów, która ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie aptek jako placówek o szczególnym statusie w ochronie zdrowia. „Wydaje się jednak, ze uprawnienia właścicielskie nie mogą mieć bezpośredniego wpływu na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pacjentów. Gwarancję tych wartości daje wykształcenie farmaceutów oraz ich postawa przy wykonywaniu obowiązków. Farmaceuci są grupą zaufania publicznego. Kompetencje i zasady etyki zawodowej farmaceutów zapewniają właściwe wykonywanie zawodu, zagwarantowane odpowiedzialnością zawodową przed sądem aptekarskim, a odpowiedzialność ta jest uregulowana ustawowo, co stanowi zabezpieczenie interesów osób, których prawa zostały naruszone. Zapewnienie uprawnień właścicielskich wyłącznie farmaceutom nie wyeliminuje charakteru apteki jako placówki będącej częścią systemu ochrony zdrowia, a jednocześnie podmiotem wykonującym działalność gospodarczą, którego cel jest komercyjny.” – czytamy w opinii Biura Legislacyjnego.

Senaccy prawnicy mają też wątpliwości do kryteriów demograficznych i geograficznych dla nowo tworzonych aptek. „Ich skutek będzie miał bez wątpienia odzwierciedlenie w sferze swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także jej zakresu i swobody konkurencji.” – twierdzą.

Dziś nad ustawą „apteka dla aptekarza” na wspólnym posiedzeniu pracują dwie senackie Komisje. O tym, że senatorowie nie są jednomyślni w sprawie proponowanych zmian na rynku aptek, pisaliśmy tutaj.  

Aleksandra Smolińska

Źródło: Senat

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz