Nie ma szans na medycynę z tzw. starą maturą?

20 Kwietnia 2017, 15:17

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy zdali maturę przed rokiem 2004/2005. Tzw. „stare” matury nie są uwzględniane przy rekrutacji na uczelnie medyczne. Rzecznik interweniuje w tej sprawie u ministra K. Radziwiłła.

Część uczelni wyższych wymaga od absolwentów szkół ponadpodstawowych ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego. W ten sposób uczelnie chcą potwierdzić wyniki z przedmiotów stanowiących podstawę do przyjęcia na studia. Stwarza to sytuację, w której absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości przed rokiem 2004/2005, nawet w przypadku osiągnięcia bardzo dobrych wyników z przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji, muszą przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, by móc studiować medycynę.

Taka sytuacja budzi poważne wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie do ministra K. Radziwiłła. - Organy administracji centralnej oraz państwowe szkoły wyższe powinny zapewnić taką organizację procesu rekrutacji i nauczania, aby zagwarantować wszystkim właściwą realizację prawa do nauki – podkreśla RPO.

Aleksandra Smolińska

Źródło: RPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz