GIF zajmie się aptekami pro-life?

21 Kwietnia 2017, 11:35

Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawą klauzuli sumienia, na którą powołują się farmaceuci z tzw. aptek pro-life odmawiając sprzedaży np.: środków antykoncepcyjnych. To praktyki niezgodne z prawem – twierdzi Rzecznik i pisze w tej sprawie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W Polsce pojawiają się apteki, które nie sprzedają środków antykoncepcyjnych powołując się na tzw. „klauzulę sumienia farmaceutów”. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich takie praktyki są sprzeczne z obowiązującym prawem i mogą prowadzić do ograniczenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

Farmaceuta nie może odmówić sprzedaży leku

- W Prawie farmaceutycznym brak jest regulacji podobnej do tej znajdującej się w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, umożliwiającej odmowę sprzedaży produktu leczniczego z powołaniem się na względy sumienia. Także normy etyczne, skodyfikowane w Kodeksie Etyki Aptekarza RP, nie przewidują takiej możliwości. Również mając na uwadze cel instytucji, jaką jest „klauzula sumienia”, tj. ochronę integralności moralnej, trudno wskazać normę moralną, która miałaby zostać naruszona w wyniku sprzedaży produktów leczniczych – wskazuje RPO.

Także Europejski Trybunał Praw Człowieka w jednym ze swych orzeczeń wskazał, że uniemożliwienie farmaceucie odmowy sprzedaży leków nie stanowi naruszenia Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Trybunał zauważył, że tak długo, jak sprzedaż środków antykoncepcyjnych jest legalna, dostępna na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, a preparaty te możliwe są do nabycia jedynie w aptece, farmaceuci nie mają prawa narzucać innym swoich przekonań moralnych odmawiając sprzedaży leku.

Apteka musi zabezpieczać potrzeby zdrowotne pacjentów

Zdaniem Rzecznika praktyka niezaopatrywania się przez apteki w określoną kategorię produktów leczniczych służących antykoncepcji pozostaje w sprzeczności z regulacją zawartą w Prawie farmaceutycznym, zgodnie z którą apteki ogólnodostępne muszą posiadać produkty lecznicze i wyroby medyczne w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności.

Rzecznik zwrócił się do Głównego Inspektora z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie tzw. klauzuli sumienia dla farmaceutów. Poprosił również o przekazanie informacji dotyczącej skali tego zjawiska w kraju. Przypomnijmy, że niedawno minister K. Radziwiłł zadeklarował, że MZ nie zamierza wprowadzać przepisów dot. klauzuli sumienia dla farmaceutów. Pisaliśmy o tym tutaj.

Aleksandra Smolińska

Źródło: RPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz