26.04 Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

26 kwietnia 2017 odbędzie się 8/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. wskazania grup wyrobów medycznych, stanowiących istotny element poszczególnych świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne, które mogą być rozpatrywane w oparciu o projektowane przepisy dotyczące nowego sposobu finansowania wyrobów medycznych.
  2. Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń: „Świadczenia gwarantowane obejmujące przeszczepienie komórek przytarczyc”.
  3. Przygotowanie do wydania opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń: „Świadczenie gwarantowane obejmujące pobranie i przetoczenie limfocytów dawcy finansowane w ramach produktu rozliczeniowego NFZ z katalogu świadczeń do sumowania”.
  4. Omówienie wyników analiz mających na celu wskazanie obszarów do umieszczenia w Planie Taryfikacji na 2018 rok.

Redakcja

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

Przeładuj