MZ powołało Pełnomocnika ds. otwartości danych publicznych

10 Maja 2017, 12:16

Pełnomocnik będzie odpowiedzialny za wdrażanie w Ministerstwie Zdrowia „Programu otwierania danych publicznych”. Na to stanowisko minister zdrowia K. Radziwiłł powołał Kajetana Wojsyka, wiceszefa Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia.

Jak informuje MZ, do głównych zadań Pełnomocnika należeć będzie m.in. ocena danych pod względem jakości i użyteczności do ponownego wykorzystywania, analiza danych kwalifikujących się do udostępnienia na portalu danepubliczne.gov.pl i podejmowanie decyzji o udostępnieniu tych danych. Pełnomocnik będzie też przedstawiał ministrowi właściwemu do spraw zdrowia roczne sprawozdania ze swojej działalności.

Łatwiejszy dostęp do informacji publicznych

Przyjęty przez rząd jesienią ubiegłego roku „Program otwierania danych publicznych” ma m.in. zwiększyć udział obywateli we współdecydowaniu o sprawach publicznych. Dzięki niemu mają też powstać nowe usługi i aplikacje wykorzystujące dane gromadzone przez podmioty publiczne. Aby ułatwić ponowne wykorzystywanie danych publicznych i metadanych będą  one przygotowane tak, aby były zrozumiałe dla odbiorców oraz udostępnione w formacie sprzyjającym ponownemu wykorzystywaniu.

Głównymi realizatorami programu są organy administracji rządowej i kierownicy jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nich nadzorowanych. Program może także być realizowany przez inne podmioty, które tworzą lub przechowują dane publiczne, w szczególności przez jednostki samorządu terytorialnego, fundusze celowe, państwowe instytuty badawcze. Koordynatorem programu jest minister cyfryzacji.

Do czego wykorzystujemy dane publiczne?

Z ankiety przeprowadzonej przez ministerstwo cyfryzacji w kwietniu 2016 r. wynika, że dane publiczne w pierwszej kolejności wykorzystywane są w celach naukowych i edukacyjnych (53,3 proc.), w drugiej – w celu kontroli działań władzy (46,1 proc.), w trzeciej – chodzi o zwiększenie wiedzy na temat działania państwa (45,5 proc.). Największym zainteresowaniem respondentów cieszą się dane z zakresu statystyki, administracji publicznej oraz budżetu i finansów publicznych. Aż 62,3 proc. osób biorących udział w ankiecie poparło ustanowienie w urzędach pełnomocników ds. dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania.

Aleksandra Smolińska

Źródło: MZ, KPRM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz