QuintilesIMS: Rośnie sprzedaż na rynku aptek

12 Maja 2017, 12:53

Pierwszy kwartał 2017 roku przyniósł wzrost rynku aptecznego na poziomie 6 proc. To oznacza, że wartość rynku była o ponad 480 mln zł wyższa w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. To przede wszystkim wynik rosnącej sprzedaży leków OTC.

Aż 60 proc. wzrostu sprzedaży na rynku aptek została wygenerowana przez segment leków i produktów dostępnych bez recepty. Jak wynika z raportu QuintilesIMS, istotnym czynnikiem, który wpłynął na wzrost segmentu na poziomie 8,2 proc., była wysoka wartość preparatów stosowanych w leczeniu infekcji dróg oddechowych. Zwiększyła ona wielkość rynku o ponad 130 mln zł.

Drugim, ważnym czynnikiem był wpływ nowych brandów, które nie były obecne na tym rynku w pierwszym kwartale 2016 roku. Przyniosły one łącznie sprzedaż w wysokości ponad 120 mln zł. Najistotniejsze z nich, pod względem wartości sprzedaży, to produkty, które już wcześniej były dostępne na rynku, ale w segmencie leków na receptę.

Wzrost sprzedaży leków na receptę to m.in. efekt programu 75+

Początek roku to także wyższa, w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016, dynamika segmentu leków refundowanych, która wyniosła 3,6 proc. (w ujęciu wartościowym). To m.in. konsekwencja wzrostu konsumpcji leków ( o 3,1 proc. rok do roku) − głównie tych związanych z leczeniem infekcji, oraz umiarkowany wpływ zmiany cen leków refundowanych.

Jak wskazuje QuintilesIMS, pozytywny wpływ na rozwój segmentu leków refundowanych miało również wprowadzenie w 2016 roku listy bezpłatnych leków dostępnych dla pacjentów powyżej 75 roku życia. W pierwszym kwartale 2017 roku tempo wzrostu sprzedaży tych leków było prawie dwukrotnie wyższe od dynamiki segmentu leków refundowanych i osiągnęło poziom 6,2 proc.

Z kolei hamująco na rynek leków refundowanych (strata blisko 35 mln zł) wpłynęły zmiany związane z przeniesieniem leków zawierających substancje czynne stymulujące granulopoeze − pegfilgrastim, lipegfilgrastim do rynku szpitalnego, gdzie są dostępne bezpłatnie dla pacjenta.

Wartość rynku leków na receptę wyniosła 4,7 mld złotych. Wartość rynku leków refundowanych wyniosła 3,2 mld zł i wzrosła o 3,6 proc. − czyli o ponad 111 mln zł. Wartość rynku leków nierefundowanych wyniosła 1,5 mld zł i wzrosła o 5,8 proc. − czyli o blisko 84 mln zł.

Ile pacjenci płacą za leki?

Średni wydatek pacjenta na jedno opakowanie leku wyniósł 13 zł i zwiększył się o 2 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 r. Udział wydatków pacjenta w całkowitym koszcie leków na receptę (refundowanych i nierefundowanych) wyniósł 56,6 proc. i spadł w porównaniu do pierwszego kwartału 2016 roku o 0,7 p.p.

Średni miesięczny obrót apteki w pierwszym kwartale 2017 roku wyniósł 191 tys. zł (+4,3 proc. rok do roku). Średnia miesięczna wartość sprzedaży leków refundowanych w tym okresie wyniosła 67 tys. zł. (+1,4 proc. rok do roku), co stanowiło ponad 35 proc. jej całkowitego obrotu.

Aleksandra Smolińska

Źródło: QuintilesIMS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz