MZ spełnia postulaty lekarzy

16 Maja 2017, 10:34

Ministerstwo zdrowia wprowadziło zmiany w projekcie ustawy o POZ. Zgodnie z postulatami lekarzy, medycy, którzy w tej chwili pracują w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, będą mogli nadal leczyć pacjentów w POZ. 

Lekarze z OZZL wskazywali, że projekt ustawy o POZ pozbawia możliwości pracy w przychodniach rodzinnych szeroką rzeszę lekarzy. Według szacunków Związku, około 20 tys. lekarzy straciłoby prace, jeśli nowe regulacje weszłyby w życie. Związek wzywał MZ do przyjęcia zasady, że lekarzem POZ jest lekarz ze specjalizacją z medycyny rodzinnej, ogólnej, pediatrii lub interny, bez względu na stopień specjalizacji.

MZ zmienia zdanie

Jak informuje ministerstwo zdrowia, w projekcie ustawy o POZ dokonano zmian. Oprócz lekarzy ze specjalizacjami w dziedzinie medycyny rodzinnej, II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej i w dziedzinie pediatrii (I / II stopnia / tytuł specjalisty), w POZ będą mogli kontynuować pracę również lekarze z innymi specjalizacjami. - To oznacza, że przepisy projektowanej ustawy w żaden sposób nie wyłączają z obszaru podstawowej opieki zdrowotnej lekarzy, którzy dotychczas udzielali świadczeń zdrowotnych w POZ. Dodatkowo lekarze ze specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych (I / II stopnia / tytuł specjalisty) lub I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej będą mogli udzielać świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, jeśli będą udzielać tych świadczeń przed 31 grudnia 2024 r. – wyjaśnia MZ. Również lekarze, którzy rozpoczną udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 r. – niezależnie od posiadania listy aktywnej – nadal będą mogli udzielać świadczeń w POZ.

Będą zmiany w AOS

Ministerstwo zdrowia pracuje także nad alternatywnymi rozwiązaniami, które umocują porady specjalistyczne w pediatrii i chorobach wewnętrznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). - Dzięki temu potencjał lekarzy ze specjalizacją w tych dziedzinach medycyny zostanie maksymalnie wykorzystany – zapewnia MZ.

Aleksandra Smolińska

Źródło: MZ, OZZL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz