Prezydent podpisał ustawę "Apteka dla aptekarza"

16 Maja 2017, 11:29

Prezydent w podpisał ustawę "Apteka dla aptekarza". Do końca nie było wiadomo jaką decyzję podejmie w tej sprawie Andrzej Duda. Jeszcze w piątek w Kancelarii Prezydenta odbyło się spotkanie z aptekarzami i technikami farmaceutycznymi w tej sprawie. 

"Apteka dla Aptekarza"

W świetle nowouchwalonych zmian, zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej będą mogli uzyskać farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, oraz spółki jawne lub partnerskie, których przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w których wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.

Nie więcej niż 4 apteki należące do jednego właściciela

Ustawa wprowadza też zakaz wydania zezwolenia na prowadzenie apteki wówczas, gdy wnioskodawca, prowadzi sam lub przez swoich wspólników/partnerów co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub jest związany korporacyjnie bądź kapitałowo z innymi podmiotami prowadzącymi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne. 

Kryteria demograficzne i geograficzne

Ustawa wprowadza takie kryteria, stanowiąc iż zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej będzie wydawane w przypadku, gdy na dzień złożenia wniosku liczba mieszkańców danej gminy, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosi co najmniej 3000 osób, a odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej wynosi w linii prostej co najmniej 500 metrów. 

Równy dostęp do usług farmaceutycznych

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne służyć mają ustanowieniu zasad równomiernego rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych i zagwarantowaniu pacjentom, w ten sposób, równego dostępu do usług farmaceutycznych. Jednocześnie mają one wyeliminować występujące obecnie problemy związane ze sprawowaniem prawidłowego nadzoru nad działalnością aptek prowadzonych przez spółki kapitałowe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Aleksandra Smolińska

Źródło: KPRP

Foto: KPRM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz