NFZ wprowadza zmiany w finansowaniu świadczeń szpitalnych

16 Maja 2017, 14:46

Opieka psychologiczna dla kobiet po poronieniu, zwiększenie finansowania szpitali współpracujących z uczelniami medycznymi i wprowadzenie współczynnika korygującego w przypadku niektórych operacji – to zmiany, jakie NFZ chce wprowadzić w finansowaniu leczenia szpitalnego.

Zmiany, które chce wprowadzić NFZ mają m.in. umożliwić kobietom po poronieniu skorzystanie ze świadczeń psychologa podczas pobytu w szpitalu. Na większe finansowanie będą też mogły liczyć te placówki, które współpracują z uczelniami medycznymi, a nie są instytutami ani szpitalami klinicznymi.

Premia za kompleksową diagnostykę

Wprowadzenie współczynnika 1,54 w sytuacji wykonania jednoczasowo zabiegu na narządach parzystych, ma natomiast umożliwić adekwatne sfinansowanie tych procedur. Jak zaznacza NFZ, wartości punktowe JGP w takich przypadkach nie pokrywają pełnych kosztów zabiegu. NFZ dostosowuje też finansowania hospitalizacji w zależności od długości pobytu pacjentów w szpitalu, premiując szybką i kompleksową diagnostykę. Przewidziane w projekcie rozwiązania w zakresie wprowadzenia współczynników korygujących oraz produktu rozliczeniowego dedykowanego do rozliczania opieki psychologicznej, powinny przyczynić się do poprawy dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej – wyjaśnia Fundusz.

Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2017 r. Jak zaznacza NFZ, skutek finansowy wynikający z wprowadzenia wszystkich zmian nie wpłynie ujemnie na plan finansowy Funduszu.

Projekt zarządzenia prezesa NFZ - warunki realizacji umów - leczenie szpitalne

Aleksandra Smolińska

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz