Papierowe zwolnienia znikną w połowie 2018 r. Jest podpis prezydenta

16 Maja 2017, 15:37

Prezydent podpisał ustawę, która m.in. przesuwa termin wejścia w życie elektronicznych zwolnień lekarskich. Papierowe zwolnienia przestaną obowiązywać od połowy przyszłego roku. Do tej pory można je wystawiać w obu tych wersjach.

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wprowadza też ułatwienia przy wystawianiu e-zwolnień. Ma to zachęcić lekarzy do rezygnowania z papierowej formy zwolnień jeszcze zanim przestaną obowiązywać.

Ułatwienia dla lekarzy od 1 grudnia br.

Ustawa określa nowy sposób uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej. Zaświadczenia takie będą mogły być wystawiane również z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnianym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, zaświadczenia lekarskie mogą być wprawdzie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego, ale dokument taki musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  W praktyce wystawianie zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej jest bardzo ograniczone. Lekarze tłumaczą to m.in. koniecznością poniesienia nakładów finansowych na tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny oraz skomplikowanym systemem.

Przyjęte zmiany będą pozwalały na wystawianie zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ZUS udostępnianego nieodpłatnie. Z uwagi na konieczność dostosowania przez ZUS systemu teleinformatycznego, tak aby umożliwić wprowadzenie nowego sposobu uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej, przyjęto że ułatwienia będą obowiązywać dopiero od 1 grudnia 2017 r. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: KPRP

Foto: KPRP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz