Quintiles IMS o projekcie lipcowej listy refundacyjnej

27 Czerwca 2017, 10:52

Refundacją na rynku aptecznym nie zostały objęte nowe substancje czynne – dotyczy to również refundacji w ramach projektu „Leki 75+”. Zwiększono natomiast opcje terapeutyczne w programie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej. Wprowadzono też zmiany w opisie programu leczenia zaawansowanego raka jelita grubego, w ramach którego chorzy otrzymali dostęp do leku zawierającego cząsteczkę aflibercept, która dotychczas była dostępna w innym wskazaniu terapeutycznym.

Refundacja na rynku aptecznym

Na listę leków refundowanych na rynku aptecznym wprowadzono ogółem 55 produktów (wg kodów EAN), które nie były obecne na poprzednim wykazie. Wszystkie dodane pozycje to substancje czynne, obecne już wcześniej w refundacji. Spośród nowo dodanych produktów w ostatnich 12 miesiącach (od czerwca 2016 roku do maja 2017 roku) sprzedawało się 9 pozycji. Pacjenci, kupując te leki ze 100% odpłatnością (bez refundacji, w cenach detalicznych brutto), wydali na nie blisko 103 tys. złotych w skali roku. Wprowadzenie tych leków na listy refundacyjne, przy założeniu tej samej ilości sprzedaży, zmniejszy wydatki pacjentów o 70% - do kwoty 31 tys. złotych.

Z refundacji aptecznej usunięto 13 produktów (wg kodów EAN), które w ostatnich 12 miesiącach (od czerwca 2016 roku do maja 2017 roku) osiągnęły wartość sprzedaży – liczoną w cenach detalicznych brutto – równą kwocie 6,9 mln złotych. NFZ wydatkował na nie kwotę 2,3 mln złotych, co stanowiło 0,03% całkowitych wydatków NFZ na refundację leków na rynku aptecznym. Pacjenci w tym samym okresie dopłacili do tych leków 4,5 mln złotych. Wszystkie produkty usunięte z refundacji aptecznej mają swoje refundowane odpowiedniki, w związku z czym pacjent ma możliwość wykupienia ze zniżką odpowiednika leku wypisanego na recepcie.

Dopłaty pacjentów

Zmiany wysokości dopłaty pacjenta (obniżki i podwyżki) dotyczyły w sumie 596 kodów EAN. Dla 290 produktów spadła dopłata do leku, przy czym zmiana o 10 zł lub więcej dotyczyła 32 produktów. Dla 306 produktów wzrosła dopłata do leku, przy czym zmiana o 10 zł lub więcej związana była z 38 produktami. W większości są to leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę oraz leki zawierające filgrastim stosowane w chorobach onkologicznych. Najwyższy wzrost dopłaty pacjenta ma miejsce w grupie leków zawierających valganciclovir. Ministerstwo Zdrowia wydało w tej sprawie komunikat, mówiący o tym, że w wyniku rozmów z producentem jednego z leków pacjenci zyskali możliwość darmowego otrzymania tego leku we wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia szpitalach.

W ramach listy bezpłatnych leków dostępnych dla pacjentów powyżej 75 roku życia nie dodano nowych substancji czynnych. Liczba dostępnych produktów (wg kodów EAN), zawierających cząsteczki będące już wcześniej na wykazie, zwiększyła się o 22.

Programy lekowe i chemioterapia

Projekt listy refundacyjnej wprowadza nową substancję czynną – bosutinibum – do istniejącego programu lekowego „Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej”. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie tego leku do obrotu w 2013 roku.

Do programu „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego” włączono substancję czynną – aflibercept, dostępną dotychczas w innym wskazaniu terapeutycznym. We wskazanym programie wprowadzono również zmiany dotyczące kryteriów kwalifikacji chorych do leczenia oraz dostępności terapii w kolejnych liniach leczenia.

Aleksandra Smolińska

Źródło: QuintilesIMS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz