Szczepienia warunkiem przyjęcia do przedszkola?

10 Lipca 2017, 10:32

Takiej zmiany w przepisach domaga się Naczelna Rada Lekarska. Apel samorządu w tej sprawie właśnie trafił na biurko ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Zaświadczenie o szczepieniach ma być warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka, przedszkola i szkoły.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do ministra zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia obowiązku przedstawienia przed przyjęciem do żłobka, przedszkola oraz szkoły zaświadczania potwierdzającego wykonanie u dziecka szczepień obowiązkowych.

Brak szczepień to zagrożenie dla zdrowia publicznego

Jak podkreśla NRL, niezgodna z obowiązującym prawem decyzja rodziców o nie poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom stwarza zagrożenie dla zdrowia nie tylko tego dziecka, ale również dla innych dzieci mających z nimi kontakt, w szczególności w żłobkach, przedszkolach czy szkołach.

W ostatnim czasie zwiększa się liczba dzieci, które nie są poddawane obowiązkowym szczepieniom co oznacza, że istniejące ramy prawne egzekwowania tego ustawowego obowiązku są niewystarczające – podkreśla samorząd i dodaje, że wprowadzenie ustawowego obowiązku przedstawienia zaświadczania potwierdzającego wykonanie u dziecka szczepień obowiązkowych przed przyjęciem do żłobka, przedszkola lub szkoły jest uzasadnione interesem publicznym – potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.

Zmiany konieczne od zaraz

Zdaniem NRL, obowiązek taki chroniłby zdrowie dzieci, które zostały poddane szczepieniom obowiązkowym ograniczając ich kontakt z osobami niezaszczepionymi, a także stanowiłby dodatkowy bodziec do poddania szczepieniom dzieci dotychczas niezaszczepionych. 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do ministra Radziwiłła o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych w tym zakresie.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

dete Wtorek, 11 Lipca 2017, 23:53
firmy szczepionkowe zwyciężyły biznes jest biznes !' mamona rządzi