17.07 Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT

17 lipca odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS:

 1. „Program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych” (woj. wielkopolskie),
 2. „Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi” (woj. świętokrzyskie).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 1.  „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Kwidzyn na lata 2017-2019”,
 2.  „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu gminy Miedźna na lata 2018-2022”,
 3.  „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkoły podstawowej w gminie Kobylnica na lata 2018-2020”,
 4.  „Aktywni seniorzy w wieku 60+” (gmina Kowalewo Pomorskie),
 5.  „Zdrowy Senior - opieka geriatryczna dla mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 70+”,
 6.  „Szkoła rodzenia - program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w mieście Stargard”,
 7. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienie pozaustrojowego- in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017-2019”,
 8.  „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród dorosłych mieszkańców Miasta Pabianice na 2017 r.”,
 9. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica”,
 10.  „Program profilaktyki zakażeń HCV i podniesienia poziomu diagnostyki zakażeń HCV w Białymstoku na lata 2018-2020”,
 11.  „Grypoodporni 65+” (gmina Choroszcz),
 12. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek na lata 2017-2019”,
 13.  „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec w wieku 65 lat i więcej”.

Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających substancję czynną desmopressinum, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, tj. pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego.Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających substancję czynną cyproteronum, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w Charakterystyce Produktu Leczniczego, tj. F64.0 (wg ICD-10).Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających substancję czynną cyproteronum + ethinylestradiolum, przy danych klinicznych, w  zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w Charakterystyce Produktu Leczniczego, tj. F64.0 (wg ICD-10).Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających substancję czynną estrdiolum, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w Charakterystyce Produktu Leczniczego, tj. F64.0 (wg ICD-10).Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających substancję czynną testosteronum, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w Charakterystyce Produktu Leczniczego, tj. F64.0 (wg ICD-10).Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających substancję czynną sirolimusum, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w Charakterystyce Produktu Leczniczego, tj. zespół gumiastych zmian barwnikowych.

 

Redakcja

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz