Ile pielęgniarki mogą zarobić u naszych sąsiadów?

11 Lipca 2017, 11:36

Z ostatnich badań Work Service wynika, że emigrację zarobkową planuje blisko 14 proc. Polaków. Na tych, którzy zdecydują się na zatrudnienie za granicą czekają dobrze płatne oferty. Polaków kuszą zarobki nawet kilka razy wyższe niż w kraju. Dotyczy to również kadry medycznej.

Pielęgniarka w Niemczech może zarobić 18 euro za godzinę pracy, a często nawet więcej. To stawka nieosiągalna dla osób wykonujących ten zawód w polskich publicznych szpitalach czy przychodniach. Ale dobre pensje czekają na naszych pracowników medycznych również w Czechach.

- Od początku roku widzimy coraz większe zainteresowanie naszych rodaków wyjazdem do Czech. To kraj, który w tej chwili ma najmniejsze bezrobocie w całej Unii Europejskiej i duże zapotrzebowanie na ręce do pracy – mówi Agata Zdybicka, Dyrektor ds. Klientów Międzynarodowych z Work Service S.A.

W Polsce tylko niewielki procent absolwentów pielęgniarstwa podejmuje pracę w zawodzie. Przykładowo w 2015 r. na ok. siedem tysięcy absolwentów w izbach pielęgniarek i położnych zarejestrowało się trzy tysiące dwieście dziewiętnaście osób, a pracę w zawodzie podjęło tysiąc dwieście sześć osób.

Jak wskazują eksperci i przedstawiciele środowiska, czynnikami, które wpływają na niepodjęcie pracy w zawodzie, a nawet nieubieganie się o wpis na listę osób mających prawo wykonywania zawodu są: niskie płace, nadmiar trudnych obowiązków zawodowych, brak przewidywalnej drogi zawodowej z możliwością awansu, obciążenie w pracy czynnościami niemedycznymi.

W ciągu następnych czterech lat z zawodu, m.in. z racji nabycia uprawnień emerytalnych odejdzie osiemdziesiąt tysięcy pielęgniarek. Nie ma już zastępowalności pokoleń w tym zawodzie. Jednocześnie stale maleje liczba pielęgniarek w przeliczeniu na pacjenta. W 2015 r. na 1000 pacjentów, przypada tylko 4,82 pielęgniarki. Rok wcześniej było to 5,18 na 1000 pacjentów. Przy czym średnia wieku pielęgniarek wynosi 50 lat i ciągle rośnie, a tylko 2 5 tej kadry to osoby w wielu ok. 30 lat.

Aleksandra Smolińska

Źródło: Work Service, NiPiP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz