RPD krytycznie o aktywności resortu w sprawie dopalaczy

11 Lipca 2017, 12:05

Pomimo licznych akcji, dzieci i młodzież wciąż mają łatwy dostęp do coraz to nowszych substancji psychoaktywnych (dopalaczy), dlatego konieczna jest szybka aktualizacja wykazów środków odurzających i substancji psychotropowych oraz wykazu nowych substancji psychoaktywnych – apeluje Rzecznik Praw Dziecka. 

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do ministra zdrowia o podjęcie intensywnych działań zmierzających do skutecznej ochrony małoletnich przed dopalaczami. W piśmie z dnia 10 lipca br. do Konstantego Radziwiłła przypomina, że już w 2012 r. wskazywał, iż przypadki zatruć dopalaczami mogą być następstwem nieefektywnego egzekwowania prawa bądź opóźnionej reakcji i niepoddania kontroli prawnej określonych substancji poprzez ich włączenie do wykazu środków odurzających lub wykazu substancji psychotropowych. Ówczesne wnioski Rzecznika Praw Dziecka potwierdziła kontrola Najwyższej Izby Kontroli pn. „Przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy”, przeprowadzona w okresie od 26 sierpnia 2016 r. do 10 stycznia 2017 r.

- Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli jednoznacznie wskazują na zbyt wolną reakcję resortu zdrowia na wprowadzanie do obrotu nowych substancji mających udowodniony negatywny wpływ na organizm ludzki – podkreśla w swoim wystąpieniu RPD.

Ostatni wykaz nowych substancji psychoaktywnych został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r., a prace legislacyjne nad projektem z 3 marca 2017 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych dotychczas nie zostały ukończone.

- Powyższe budzi uzasadniony niepokój Rzecznika Praw Dziecka o życie i zdrowie dzieci i młodzieży, które pomimo licznych akcji, wciąż mają łatwy dostęp do coraz to nowszych substancji psychoaktywnych – podkreśla Marek Michalak.

Ewa Szarkowska

Źródło: Biuro RPD

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz