24.07 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT

24 lipca odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT. Zgodnie z porządkiem obrad Rada zajmie się następującymi punktami:

 • Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ENTYVIO (wedolizumab) w ramach programu lekowego „Wedolizumab w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)”.
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku HUMIRA (adalimumab) w ramach programu lekowego „Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka- część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa oka (ICD-10 H20.0, H30.0)”.
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku BRIVIACT (brywaracetam) we wskazaniu: terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej.
 • Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku CortimentMMX (budesonidum), tabl. o przedł. uwalnianiu, 9 mg, 30 szt., kod EAN: 5909991205966,  przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, tj. indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające, indukcja remisji u pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające.
 • Przygotowanie opinii o projektach programów samorządowych:
  • „Program wykrywania zakażeń WZW B i C wraz ze szczepieniem przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B na lata 2018-2020” (woj. wielkopolskie),
  • „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2018-2020” (woj. wielkopolskie),
  • „Program badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas szkól podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018-2020” (woj. łódzkie).
  • Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
  • „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie skierowany do osób po 65 roku życia mieszkańców Gminy Gołdap w latach 2017-2020”,
  • „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Skierniewice w wieku 65 lat i więcej”,
  •  „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w latach 2017-2019”,
  • „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Choceń na lata 2017-2019”,
  • „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych z terenu Gminy Garbatka-Letnisko”,
  • „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Lubiszyn na lata 2017-2021”,
  • „Program profilaktyki chorób odkleszczowych na lata 2017-2020” (gmina Gietrzwałd).
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz