Ile kosztuje jakość w zdrowiu? WHO przedstawia wyliczenia

26 Lipca 2017, 11:51

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała analizę badań, w której oszacowano koszty i korzyści związane ze zwiększeniem jakości usług zdrowotnych. Za zwiększenie jakości świadczonych usług ma odpowiadać realizacja 16 celów w zakresie listy Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goal).

Obiektem analizy opublikowanej w The Lancet Global Health było 67 krajów o niskich i średnich dochodach, które stanowią 75% światowego społeczeństwa.

Zapobiec przedwczesnym zgonom do 2030 r.

Analiza wykazuje, że poprzez inwestycje w kierunku powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych  celów zdrowotnych  można zapobiec blisko 97 mln przedwczesnych zgonów do roku 2030. Osiągnięcie  takiego wyniki w niektórych krajach oznaczałoby wzrost średniej długości życia o 8,4 lata.

Ambitny i progresywny plan realizacji celów

Opublikowane przez WHO wyniki analizy zawierają dwa scenariusze , dzięki którym możliwe jest osiągnięcie założonych celów do 2030 r. Pierwszy to scenariusz „ambitny”, w którym inwestycje wystarczające na kompletne zrealizowanie wszystkich celów, oraz scenariusz „progresywny”, który pozwala krajom na realizację większości z planowanych osiągnięć.

58 dolarów na osobę dla pełnego zrealizowania celów

Dążenie „ambitną” drogą, czyli całkowite osiągnięcie celu wymagałoby zwiększenia nowych inwestycji z początkowych 134 mld do 371 mld dolarów rocznie, czyli do 58 dolarów na osobę do roku 2030.

Blisko 85% kosztów można zaspokoić zasobami krajowymi, choć 32 z najbiedniejszych krajów świata będzie musiało stawić czoła rocznemu deficytowi w wysokości 54 mld dolarów przy wciąż koniecznej potrzebie pomocy zewnętrznej.

Potrzeba dodatkowych 23 mln pracowników

Realizacja celów drogą „ambitną” oznaczałaby zwiększenie liczby pracowników służby zdrowia o dodatkowe 23 mln pracowników, a także budowę ponad 415 tys. nowych placówek opieki zdrowotnej, z czego 91% stanowią podstawowe przychodnie.

Zwiększyłoby to wydatki na opiekę zdrowotną we wszystkich krajach z poziomu początkowego o średnio 5,6% do 7,5%. Aktualnie średnie wydatki na zdrowie wynoszą 9,9%. Zwiększenie wydatków nie zawsze przekłada się na poprawę stanu zdrowia i kluczowe jest tu podejmowane właściwych inwestycji.

Ile kosztuje progresywny scenariusz WHO?

W przypadku „progresywnego” scenariusza wymagane by było zwiększenie inwestycji z początku o dodatkowe 104 mld dolarów do 274 mld dolarów rocznie, czyli do 41 dolarów na osobę do roku 2030. Zwiększyłoby to wydatki na zdrowie w stosunku do PKB o średnio 6,5%. Zwiększenie wydatków miałoby zapobiec nawet do 71 mln przedwczesnych zgonów.

Realizacja celów tą drogą wiązałaby się z zatrudnieniem dodatkowych 14 mln pracowników oraz utworzeniem blisko 378 tys. nowych placówek opieki zdrowotnej, z czego 93% z nich stanowiłyby podstawowe przychodnie.

Wraz z napływem danych WHO planuje aktualizacje szacunków

W obu scenariuszach 75% inwestycji w systemy opieki zdrowotnej obejmuje zatrudnienie większej liczby pracowników, budowę i obsługę nowych klinik, szpitali i laboratoriów oraz zakup sprzętu medycznego. Pozostałe koszty dotyczą zakupu leków, szczepionek, strzykawek i innych towarów koniecznych do zapobiegania lub leczenia poszczególnych chorób oraz działań takich jak szkolenia czy kampanie medyczne.

Analiza obejmuje realizację celu dotyczącego zwiększenia zdrowia i samopoczucia, zniwelowania problemu głodu, dostępu do czystej wody oraz opłacalnej i czystej energii.  Część celów nie została uwzględniona z powodu trudności w oszacowaniu związanych z nimi kosztów i wpływu na polepszenie jakości zdrowia.

WHO planuje aktualizacje szacunków co pięć lat.

JanKa

Źródło: WHO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Jacmus Czwartek, 27 Lipca 2017, 10:40
Albo opracowanie ONZ zawiera błędy, albo tłumaczenie jest nieprecyzyjne. Wystarczy wygooglować ilość mieszkańców Ziemi, pomnożyć przez planowane wzrosty wydatków... i się nie zgadza.
Na dodatek, istotne z ekonomicznego punktu widzenia, oczekiwane tą drogą wydłużenie średniego czasu życia o 8,4 lata dramatycznie podniesie koszty emerytur i leczenia ludzi w wieku podeszłym. Zakładając tylko, że przeciętna emerytura na świecie wynosi 100 USD miesięcznie, spowodowałoby to wydatek tylko na te emerytury 73 bilionów USD.