Projekt dot. pilotaży w zdrowiu jest już w Sejmie

03 Sierpnia 2017, 12:09

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniach, która daje możliwość prowadzenia pilotaży niektórych rozwiązań systemowych i wprowadza ułatwienia dot. programów zdrowotnych. Nowelizacja jest już w Sejmie. Parlament zajmie się nią prawdopodobnie we wrześniu. 

Projekt dotyczy stworzenia ram prawnych umożliwiających przeprowadzenie programów pilotażowych w zdrowiu. Celem jest sprawdzenie nowych systemowych rozwiązań w zakresie organizacji, realizacji lub sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przed wprowadzeniem ich w życie w skali całego kraju.

Nowelizacja wprowadza także uproszczenie i doprecyzowanie procedury tworzenia programu polityki zdrowotnej, a także zapewnienie standaryzacji podejmowanych działań, stworzenie możliwości koordynacji i monitorowania jakości i efektywności programów zdrowotnych, programów polityki zdrowotnej i programów wieloletnich.

Projekt zakłada również usprawnienie realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, uregulowanie kwestii funkcjonowania elektronicznego systemu monitorowania programów i zniesienie ograniczenia dostępności do korzystania z leczenia uzależnień.

Aleksandra Smolińska

Źródło: Sejm

Foto: Sejm/K.Białoskórski

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz