Będą zmiany w systemie IOWISZ

04 Sierpnia 2017, 16:22

Ministerstwo zdrowia chce zwiększyć liczbę podmiotów, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zdrowotnych inwestycji ze środków publicznych. Będą też zmiany w procedurze składania i oceny wniosków inwestycyjnych.

Do konsultacji społecznych trafiła nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Projekt wprowadza zmiany w funkcjonującym od roku systemie oceny inwestycji w zdrowiu – IOWISZ. Zgodnie z nowymi regulacjami wniosek i wydanie opinii czy dana inwestycja w zdrowiu jest celowa, będą mogły również złożyć podmioty, które zamierzają utworzyć nowy podmiot leczniczy, nowe jednostki lub komórki organizacyjne zakładu leczniczego, ale również zamierzające realizować inne inwestycje związane z działalnością leczniczą.

MZ rozszerza też katalog podmiotów, w odniesieniu do których nie wydaje się opinii, o podmioty lecznicze prowadzone w formie jednostki budżetowej, które to jednostki choć spełniają wszystkie warunki wymagane do przekładania opinii, to jednak wszystkie swoje wydatki pokrywają bezpośrednio z budżetu, natomiast wszystkie dochody odprowadzają odpowiednio, albo na rachunek budżetu państwa, albo na rachunek jednostki samorządu terytorialnego. Stąd nie ma podstaw aby takie podmioty mogły, choćby teoretycznie, występować o wydanie opinii – wyjaśnia MZ.

Podmioty, które będą chciały wystąpić o opinię w ramach IOWISZ, będą też musiały dostarczyć więcej niż do tej pory informacji na temat planowanej inwestycji zdrowotnej. Jednocześnie MZ upraszcza też szereg procedur. Jak podkreśla ministerstwo,  wolą projektodawcy jest „uczynienie opiniowania celowości inwestycji, jak i dedykowanego temu procesowi narzędzia IOWISZ, bardziej przyjaznym dla uczestników tego procesu, a nadto nastawionym na optymalizację procesu opiniowania poprzez uwydatnienie znaczenia kompleksowego podejścia do realizowanych inwestycji i dotyczących ich wniosków”. 

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw można składać do 1 września br.

Aleksandra Smolińska

Źródło: MZ

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz