Będzie obowiązkowy egzamin dla ratowników medycznych

07 Sierpnia 2017, 9:57

Osoby które rozpoczną studia na kierunku ratownictwo medyczne po 30 września 2016 r., po ich ukończeniu i odbyciu sześciomiesięcznej praktyki będą musiały zdać  Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM). MZ zakłada się, że pierwszy egzamin PERM odbędzie się w 2020 r. Opłata egzaminacyjna wyniesie 140 zł.  

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Zgodnie z projektowanymi przepisami złożenie PERM warunkuje możliwość wykonywania zawodu ratownika medycznego. Ministerstwo zdrowia szacuje, że około 2 500 osób przystąpi rocznie do egzaminu, przy czym koszt  zorganizowania egzaminu dla jednej osoby wyniesie ok. 134 zł. Opłata wyniesie 140 zł.

Co jeszcze w projekcie rozporządzenia?

Jak wyjaśnia MZ, przyjęte rozwiązania doprecyzowują zasady organizowania i przeprowadzenia PERM w sposób zabezpieczający z jednej strony konieczność rzetelnego sprawdzenia wiedzy osób zdających egzamin, z drugiej zaś poszanowania ich praw. Projekt rozporządzenia określa zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych PERM,  wskazuje zasady powoływania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej PERM. Ponadto opisano prawa i obowiązki Zespołów Egzaminacyjnych oraz osób przystępujących do PERM. Rozporządzenie określa także postępowanie dotyczące unieważnienia egzaminu w stosunku do wszystkich bądź niektórych zdających. Poza tym w projektowanych przepisach określono procedurę wydania świadectw PERM, ich odpisów i duplikatów oraz korekty tych dokumentów.

Po co egzamin?

Jak podkreśla ministerstwo, projektowane przepisy będą miały pozytywny wpływ na rynek pracy. PERM przyczyni się do rzetelnej weryfikacji wiedzy i kwalifikacji do wykonywania zawodu ratownika medycznego, dzięki czemu absolwenci tych studiów uzyskają jednolite przygotowanie umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie ratownika medycznego. Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna przygotowana do realizacji zadań zawodowych i odpowiadającą oczekiwaniom zmieniającego się systemu ochrony zdrowia będzie miała pozytywny wpływ na  konkurencyjności na rynku pracy.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego można składać do końca sierpnia. 

 

Aleksandra Smolińska

Źródło: MZ

Polecamy także:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz