Jak NFZ będzie karał apteki?

09 Sierpnia 2017, 9:27

Narodowy Fundusz Zdrowia ujednolicił sposób określania wysokości kar dla aptek, w których stwierdzono najczęściej występujące nieprawidłowości. 

Jak wyjaśnia Fundusz, przedmiotowa metodyka pozwoli na jednolite stosowanie kar w kontrolach prowadzonych przez OW NFZ, dotyczących realizacji recept w sytuacji podobnych, najczęściej występujących nieprawidłowości, poprzez wprowadzenie:

  • Wzoru do obliczania kary w postępowaniach kontrolnych dotyczących kontroli aptek,
  • Katalogu wybranych istotnych nieprawidłowości występujących w aptekach przy realizacji recept podzielonych na trzy kategorie wagowe.

Przy obliczaniu kary, NFZ będzie brał pod uwagę m.in. wartość refundacji z 12 okresów sprawozdawczych, liczbę recept z 12 okresów sprawozdawczych i liczba recept z błędami. W katalogu nieprawidłowości, za które Fundusz może nałożyć karę na aptekę jest m.in. wydanie większej ilości leków niż na recepcie, brak danych na recepcie czy realizacja recepty po terminie ważności.

Jak zaznacza NFZ, przedstawiona metodyka nie wyczerpuje wszystkich nieprawidłowości, które mogą wystąpić w toku kontroli prowadzonych przez OW NFZ w aptekach. W związku z tym, w przypadku, gdy wyliczona - na podstawie ww. metodyki - kara umowna jest niewspółmiernie wysoka lub niska w stosunku do całokształtu ustaleń, okoliczności i uwarunkowań danej kontroli, wówczas o wysokości kary powinien zdecydować dyrektor OW NFZ w oparciu o zebrany w toku kontroli materiał dowodowy z uwzględnieniem wagi, zakresu oraz przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości.

Wyjątkiem uzasadniającym odstąpienie od stosowania metodyki NFZ mogą być postępowania, w których kontrolowano tylko jeden okres sprawozdawczy lub stwierdzono tylko jedną błędną receptę. Odstąpienie od stosowania metodyki wymaga wskazania uzasadnienia na piśmie.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NFZ

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz