Wiadomo ile pieniędzy dostaną szpitale w sieci

11 Sierpnia 2017, 10:54

Ministerstwo zdrowia określiło sposób ustalania ryczałtu dla szpitali, które znalazły się w sieci. Do konsultacji trafił właśnie projekt rozporządzenia MZ.

Ryczałt jest podstawową formą rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach sieci szpitali. Jak wyjaśnia ministerstwo, w ramach środków planowanych obecnie przez NFZ na finansowanie świadczeń w czwartym kwartale tego roku, udział wartości świadczeń finansowanych w formie ryczałtu średnio będzie kosztował na poziomie 54 proc.

Jednocześnie MZ zaznacza, że udział ten może się znacząco różnic w przypadku poszczególnych szpitali, na przykład jeśli profil działalności świadczeniodawcy obejmuje przede wszystkim świadczenia finansowane w formie ryczałtu, odsetek ten będzie znacznie wyższy, i odwrotnie.

W projekcie rozporządzenia MZ określa wzory obliczania ryczałtu dla danego szpitala, który posiada umowę w ramach sieci. Wzór zawiera zmienne dotyczące świadczeniodawcy, jak również zmienne obliczane dla danego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Podstawowy wzór na obliczanie ryczałtu zawiera trzy zmienne:

  • Prognozowaną cenę jednostki sprawozdawczej, określaną przez dany oddział wojewódzki Funduszu w planie zakupu,
  • Skorygowaną liczbę jednostek sprawozdawczych,
  • Wskaźnik Q będący współczynnikiem korygującym o charakterze jakościowym.

Żeby ułatwić analizę rozwiązań służących do ustalania wysokości ryczałtu MZ udostępniło Symulator obliczania ryczałtu PSZ w danym OW NFZ.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej można składać do 11 września br. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: MZ

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz