Raport QuintilesIMS: Rośnie sprzedaż leków w aptekach

17 Sierpnia 2017, 16:40

Wartość sprzedaży aptecznej w pierwszym półroczu tego roku wyniosła 16 mld zł. Oznacza to wzrost o +4,5 % rdr, czyli o ponad 687 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Największy wzrost dotyczy leków bez recepty.

Segmentem, który wygenerował najwyższą kwotę wzrostu – blisko 460 mln, czyli 66% całościowego wzrostu – jest rynek leków i produktów dostępnych bez recepty. Tak istotny udział tego segmentu we wzroście jest efektem dwóch czynników. Po pierwsze, w styczniu 2017 roku zanotowano niespotykanie wysoką liczbę zachorowań infekcyjnych, co wpłynęło na zwiększone zakupy produktów stosowanych w leczeniu infekcji i okazało się głównym czynnikiem kształtującym wartość tego segmentu rynku w pierwszej połowie roku. Po drugie, segment leków dostępnych na receptę został pomniejszony o 70 mln zł, osiągając poziom 131 mln zł, w wyniku przeniesienia leków zawierających pegfilgrastim i lipegfilgrastim do rynku szpitalnego. W rezultacie, sumaryczna kwota wzrostu tego segmentu została obniżona o tę wartość, co przełożyło się na zwiększenie udziału wzrostu wygenerowanego przez segment leków i preparatów dostępnych bez recepty w całkowitym wzroście rynku aptecznego.

Wzrost sprzedaży leków refundowanych

Pomimo przesunięcia leków pomiędzy rynkiem aptecznym a szpitalnym, segment leków refundowanych wygenerował większą kwotę wzrostu, w porównaniu z rynkiem leków nierefundowanych. To zupełnie inaczej niż w roku ubiegłym, kiedy to głównym motorem wzrostu była sprzedaż leków nierefundowanych. Zmiana lidera wzrostu rynku aptecznego Rx wynika z jednej strony z braku cyklicznego procesu renegocjacji cenowych leków refundowanych. Z drugiej strony, pozytywny wpływ na rozwój segmentu leków refundowanych miało również wprowadzenie do refundacji w drugiej połowie 2016 roku leków zawierających substancję czynną mometasonum, które wygenerowały ponad 20 mln zł.

Wartość rynku Rx wyniosła 9,2 mld złotych. Segment sprzedaży leków na receptę odnotował wzrost na poziomie 2,6%, osiągając wartość o ponad 230 mln zł wyższą niż w pierwszym półroczu 2016 roku. Wartość rynku leków refundowanych wyniosła 6,2 mld zł i wzrosła o 2,1% - czyli o ponad 130 mln zł. Wartość rynku leków nierefundowanych wyniosła 3 mld zł i wzrosła o 3,5% - czyli o ponad 100 mln zł. Segment sprzedaży leków i produktów bez recepty odnotował wzrost na poziomie 7,2%, osiągając wartość o ponad 456 mln zł wyższą niż w pierwszym półroczu 2016 roku.

Ile na leki wydają pacjenci?

Średni wydatek pacjenta na jedno opakowanie produktu (Rx i SM) wyniósł 13,9 zł i zwiększył się o 2,0% rdr. Udział wydatków pacjenta w całkowitym koszcie leków na receptę (refundowanych i nierefundowanych) wyniósł 56,0% i spadł o 1,1 p.p. w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku.

Analizując rynek leków na receptę, warto odnieść się do całkowitej liczby pojedynczych ordynacji lekarskich. W pierwszym półroczu 2017 roku wyniosła ona 241,3 mln, co oznacza wzrost o 520 tys. (+0,2%) w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku. Stosunkowo niski wzrost jest wynikiem zmian w strukturze konsumpcji leków, wprowadzanie do sprzedaży większych opakowań leków oraz czasowe braki dostępności leków na rynku.

AS

Źródło: QuintilesIMS

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz