QuintilesIMS o projekcie nowej listy refundacyjnej

23 Sierpnia 2017, 9:35

Pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową uzyskali możliwość terapii ibrutynibem w ramach nowo utworzonego programu lekowego. Leczenie chłoniaków złośliwych zostało rozszerzone o dostęp do leku zawierającego piksantron. Zmiany w opisach programów lekowych dotyczących leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna oraz stwardnienia rozsianego pozwolą na szerszy dostęp do terapii prowadzonych w ramach tych programów – wynika z analizy QuintilesIMS.

Refundacja na rynku aptecznym

W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 68 produktów (wg kodów EAN). Są to leki mające już swoje odpowiedniki na listach refundacyjnych, co oznacza, że wykaz nie został rozszerzony o nowe substancje czynne. Spośród nowo dodanych produktów w ostatnich 12 miesiącach (sierpień 2016 – lipiec 2017) sprzedawało się 7 pozycji. Pacjenci, kupując te leki ze 100% odpłatnością (bez refundacji), wydali na nie blisko 0,6 mln zł w skali roku. Wprowadzenie tych leków na listy refundacyjne, przy założeniu tej samej ilości sprzedaży, zmniejszy wydatki pacjentów o 65% – do kwoty 0,2 mln zł.

Zmniejszenie wydatków pacjentów możliwe będzie dzięki obniżeniu dopłat do leków obecnych w poprzednim obwieszczeniu refundacyjnym. Zmniejszenie dopłaty pacjenta dotyczy 359 produktów (wg kodów EAN), z czego zmniejszenie o 10 zł i więcej ma miejsce w przypadku 15 produktów. Wzrost dopłaty pacjenta dotyczy 265 produktów (wg kodów EAN), z czego zwiększenie o 10 zł i więcej ma miejsce w przypadku 58 leków. Blisko połowę z nich stanowią leki stosowane w łagodzeniu bólu w przebiegu choroby nowotworowej, zawierające substancję czynną oxycodone, zarówno w połączeniu z inną substancją, jak i jednoskładnikowe. W przypadku leków złożonych wzrost jest związany z wprowadzeniem na listy refundacyjne leku będącego pierwszym odpowiednikiem. Natomiast dla leków zawierających wyłącznie oxycodone, wyższa dopłata wynika ze zmiany produktu wyznaczającego limit oraz obniżenia jego ceny zbytu.

W projekcie obwieszczenia nie znalazło się 21 produktów (wg kodów EAN), dotychczas obecnych na wykazach aptecznych. Produkty te mają swoje refundowane odpowiedniki. W okresie ostatnich 12 miesięcy (sierpień 2016 – lipiec 2017) produkty te osiągnęły wartość sprzedaży równą kwocie 3,5 mln zł, liczoną w cenach detalicznych brutto.

W tym okresie NFZ wydatkował na te produkty kwotę 1,4 mln zł, a pacjenci w tym samym okresie dopłacili do nich 2,1 mln zł.

Programy lekowe i chemioterapia

Korzystne dla pacjenta zmiany, skutkujące poprawą dostępności do leczenia, zostały wprowadzone w zakresie refundacji leków w ramach programów lekowych i chemioterapii. Do najistotniejszych należą te, dotyczące pacjentów hematoonkologicznych, związane z:

- utworzeniem nowego programu lekowego „Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową”, w ramach którego możliwa będzie terapia lekiem „sierocym”, który otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w 2014 roku;

- utworzeniem nowego programu lekowego „Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych”, w ramach którego możliwa będzie terapia lekiem, który otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w 2012 roku.

Kolejną zmianą jest rozszerzenie opcji terapeutycznych w ramach istniejącego programu „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”, gdzie dodano lek zawierający rekombinowany, ludzki czynnik krzepnięcia IX (rDNA), który otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w 2014 roku. Projekt wprowadza szereg zmian w opisach istniejących programów lekowych, dotyczących leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna oraz stwardnienia rozsianego, które w głównej mierze dotyczą warunków włączenia do tych programów.

Z wykazu usunięto 2 produkty (wg kodów EAN). Nie wpłynie to na zmianę terapii, gdyż nadal refundowane są inne wielkości opakowania tych produktów.

Aleksandra Smolińska

Źródło: QuintilesIMS

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

sliwa Środa, 23 Sierpnia 2017, 13:33
Dużo dobrej pracy wykonanej przez Tombarkiewicza i Obarską zatwierdzonej przez Czecha.