NFZ: nowa procedura w koszyku świadczeń ambulatoryjnych warta 443 punkty

20 Września 2017, 19:34

Do katalogu świadczeń kontraktowanych odrębnie dodany ma zostać nowy zakres „hemodializoterapia z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru” z nowym produktem rozliczeniowym „hemodializa – świadczenie wykonywane w trybie ambulatoryjnym z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru oraz z dostępem do oddziału nefrologii lub o profilu nefrologicznym”.

Do konsultacji trafił projekt nowelizacji zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Wdraża ona zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Nowy produkt rozliczeniowy hemodializoterapii z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru będzie miał wycenę 443 punktów (na tyle wyceniła go agencja odpowiedzialna za taryfikację w czerwcu 2016 r.).

Teraz za 34,82 pkt

W obecnie obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ, w katalogu zakresów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, wymieniono jedynie jeden zakres „hemodializoterapia” z jednym produktem rozliczeniowym: „hemodializa - świadczenie wykonywane w trybie ambulatoryjnym”, z wagą jednostki rozliczeniowej 34,82 pkt.

Wynikało to z faktu, że w przywołanym powyżej rozporządzeniu Ministra Zdrowia określono warunki wykonania jedynie dla hemodializy wykonywanej w trybie ambulatoryjnym, nie określając warunków wykonania dla świadczenia „hemodializa z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru”.

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia określa warunki dla nowego świadczenia gwarantowanego.

Kto spełni warunki?

Zmiany potencjalnie dotyczą przynajmniej 176 świadczeniodawców  - tylu bowiem posiadało w 2017 umowy w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane w zakresie hemodializoterapii. NFZ nie oszacował skutków finansowych regulacji ponieważ trudno określić  ile stacji  dializ może spełnić wymogi z rozporządzenia.

Zarządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

Aleksandra Kurowska

Zobacz: Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

rez Środa, 20 Września 2017, 21:40
A gdyby tak po prostu powiedzieć o co chodzi?