Bezpłatne kursy e-MBA

21 Września 2017, 15:05

Zapraszamy na bezpłatne kursy e-MBA w ochronie zdrowia – intensywny program rozwoju kompetencji menadżerskich skierowany do osób zajmujących kierownicze stanowiska w placówkach medycznych i instytucjach ochrony zdrowia.

Program e-MBA wyróżnia nowatorska formuła organizacyjna oraz sposób przygotowania zajęć i materiałów. Program składa się z 200 godzin dydaktycznych, realizowanych w formie:

 • wykładów (5 sesji)
 • zajęć e-learningowych;
 • gier decyzyjnych;
 • symulacji komputerowych;
 • analizy przypadków;
 • pracy zespołowej. 

Sesje eksperckie realizowane w ramach programu e-MBA obejmują następujące tematy:

 • Specyfika zarządzania podmiotami medycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji analitycznych;
 • Komunikacja menadżerska;
 • Prawne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki korupcji i błędu medycznego;
 • Warunki skutecznej informatyzacji w ochronie zdrowia;
 • Koordynowana opieka zdrowotna – procesowe podejście do zarządzania w ochronie zdrowia.

Wyróżniający się absolwenci kursu mogą liczyć na zaproszenie do udziału w bezpłatnych studiach doktoranckich organizowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Uczestnicy programu otrzymają serię publikacji przygotowanych na potrzeby kursu. Wszystkie sesje są wspomagane materiałami multimedialnymi oraz testami kompetencji dostępnymi na platformie e-learningowej.

Kurs e-MBA realizowany jest w ramach projektu „Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Prometriq Akademię Zarządzania w Sopocie w partnerstwie z Kancelarią Koenner w oparciu o umowę z Ministerstwem Zdrowia.   

Szczegółowy program kursu, kryteria dostępu, harmonogram sesji oraz inne informacje dostępne są na stronie www.prometriq.pl.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz