Trwają przygotowania do przeniesienia siedziby EMA

09 Października 2017, 9:34

Europejska Agencja Leków przygotowuje się do przeniesienia swojej siedziby z Wielkiej Brytanii do jednego z krajów UE. Był to jeden z głównych tematów zeszłotygodniowego posiedzenia Rady Zarządzającej EMA. 

Najważniejszym i najbardziej obszernym punktem agendy było przygotowanie do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Radzie Zarządzającej przedstawiono obszary największej wagi tj. przygotowanie do relokacji Agencji do innego Państwa członkowskiego UE, redystrybucję prac dotąd prowadzonych przez brytyjskich ekspertów oraz bieżące aspekty realizacji Planu Ciągłości Działania EMA (Business Continuity Plan - BCP).

Szczegółowo też omówiono wprowadzenie kategoryzacji prac EMA, która ma za zadanie, w przypadku zmniejszenia wydolności organizacyjnej Agencji, wskazanie właściwych obszarów zadań do czasowego wyłączenia lub obniżenia wydajności. Celem jest zachowanie maksymalnej efektywności w priorytetowych aktywnościach, czyli procedurach naukowych i wspierających je aplikacjach IT. Bardzo szczegółowo scharakteryzowano też poszczególne fazy Planu Ciągłości Działania.

Ponadto, członkowie Rady Zarządzającej omówili także szereg pilnych kwestii związanych z budżetem EMA, którego struktura oraz poszczególne elementy musiały zostać zmodyfikowane nie tylko z uwagi na wymogi Rozporządzenia Finansowego EMA, czy zalecenia Komisji Europejskiej, ale także pierwsze wydatki wynikające
z przygotowania do brexitu.

Przyjęto też, m.in. sprawozdanie Rady Zarządzającej dotyczące implementacji Rozporządzenia w sprawie badań klinicznych, w szczególności odnoszącego się do uruchamiania Portalu i Bazy Danych pochodzących z badań klinicznych oraz związanych z tym innych projektów (EudraCT Legacy and Safety Reporting). Prezentacja stanu przygotowania do wprowadzania ww. Rozporządzenia odbywa się każdorazowo na posiedzeniach Rady Zarządzającej EMA na wniosek jej członków złożony jeszcze w roku 2016.

Tradycyjnie sprawozdanie ze swojej działalności przedstawił także Dyrektor Wykonawczy EMA oraz Komisja Europejska, która przekazała informacje o etapach procesu decyzyjnego w sprawie relokacji EMA: 6 października prezentacja ofert na Coreper, 17 października dyskusja na Radzie do spraw Ogólnych (General Affairs Council), 20 października przedstawienie sprawozdania szefom państw i rządów w Radzie Europejskiej, 20 listopada podjęcie decyzji na Radzie do spraw Ogólnych. Jednocześnie podkreślono ponownie, że w przygotowaniach do brexitu należy opierać się o założenie, iż po 1 kwietnia 2019 Wielka Brytania będzie państwem trzecim ze wszystkimi tego konsekwencjami, zarówno w kwestiach regulacyjnych, jak też dla przedsiębiorców.

Kolejne posiedzenie Rady Zarządzającej odbędzie się w grudniu br.

 

AS

Źródło: URPL

Polecamy także:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

yesman Poniedziałek, 09 Października 2017, 10:38
Dobre uzupełnienie informacji. Czy Prezes Kaczyński już wie jak go układ byłych i obecnych Panów z MZ i innych instytucji wyprowadził w pole?

Pracownicy EMA nie chcą się przenosić do Warszawy
Reuters 08.10.2017
EMA
Warszawa liczy i stara się o to, by Europejska Agencja Medyczna przeniosła się z Londynu właśnie do naszej stolicy. Mamy rywali w postaci innych europejskich metropolii. Ale opór przeciw przenosinom zgłosili sami pracownicy agencji. Grożą, że wyprowadzki po prostu odejdą z pracy. Ci, którzy chcą zostać w EMA nie wskazują Warszawy jako preferowanej lokalizacji.
Guido Rasi, szef Europejskiej Agencji Medycznej jest zaniepokojony bezpieczeństwem monitorowania leków. Obawy dyrektora EMA wynikają z decyzji o przeniesieniu siedziby agencji do jednego z krajów UE, po opuszczeniu unii przez Wielka Brytanię.

Europejska Agencja Medyczna powstała w 1995 roku w Londynie. Instytucja zatrudnia 890 pracowników, którzy nadzorują proces rejestracji leków w Europie. Z wewnętrznej ankiety przeprowadzonej wśród pracowników 19 do 97 procent planuje opuścić dotychczasowe miejsce pracy w zależności od tego, dokąd będzie przeniesiona nowa siedziba EMA.

Amsterdam, Barcelona, Wiedeń, Mediolan lub Kopenhaga to najbardziej preferowane przez pracowników EMA miejsca pracy. Komisja Europejska podejmie decyzję o nowej siedzibie EMA 20 listopada, do wyboru ma 19 europejskich miast.