Są zmiany w regulaminie organizacyjnym MZ. Jakie?

11 Października 2017, 15:22

W Ministerstwie Zdrowia powstało nowe Biuro. Zajmie się obsługą finansowo-gospodarczą resortu. Zmienia się też nazwa jednego z Departamentów.

Zmiany znalazły się w najnowszej nowelizacji zarządzenia ministra zdrowia w sprawie regulaminu organizacyjnego MZ. Nowo powołane Biuro Finansowo-Gospodarcze będzie się m.in. zajmowało:

  • Opracowywaniem planów finansowych urzędu
  • Wykonywaniem funkcji głównego księgowego urzędu i prowadzenie rachunkowości
  • Realizacją finansowo-księgową należności zasądzonych wyrokami sądowymi na rzecz osób fizycznych poszkodowanych w procesie leczenia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej po przekształceniu tych zakładów w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra;
  • Prowadzeniem spraw dotyczących obliczania i wypłat wynagrodzeń pracowników Ministerstwa, wypłacanie wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, umów o dzieło oraz naliczanie i odprowadzanie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i składanie sprawozdań w tym zakresie
  • Prowadzeniem kasy Ministerstwa
  • Sporządzaniem sprawozdań i analiz finansowych z realizacji dochodów i wydatków budżetowych
  • Planowaniem i realizacją wydatków remontowych i inwestycyjnych na rzecz Ministerstwa

Zmiany w regulaminie MZ dotyczą również nazwy Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych na „Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności”.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2017 r.

AS

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz