Dwie ustawy zdrowotne przyjęte przez senacką Komisję Zdrowia

08 Listopada 2017, 15:53

Dziś, po długiej dyskusji, senacka Komisja Zdrowia przyjęła rządowy projekt ustawy o POZ. Senatorowie pracowali dziś także nad zmianami w psychiatrii. Obie ustawy będą przedmiotem debaty i trafią pod głosowania na posiedzeniu plenarnym Senatu, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu.

Istotnym punktem nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego są zapisy dotyczące centrów zdrowia psychicznego. Opieka nad pacjentem ma być w nich kompleksowa i łatwiej dostępna. Zmienić ma się także finansowanie placówek - centra zostaną w pełni umocowane w ustawie. Reforma ma być poprzedzona pilotażem. Są też zmiany w finansowaniu świadczeń. Pieniądze do placówek, nie będą trafiały jak teraz za wizytę czy dzień pobytu w szpitalu, lecz za opiekę nad określoną grupą mieszkańców.

Jak z kolei wyjaśnia ministerstwo zdrowia, projekt ustawy o POZ przewiduje poprawę organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. W szczególności ma się poprawić koordynacja opieki i pracy zespołowej lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. Każdy pacjent ma być objęty opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej.

Źródłem finansowania POZ ma być nadal Narodowy Fundusz Zdrowia, a podstawę finansowania stanowić ma tzw. roczna stawka kapitacyjna. Zaplanowano wyodrębnienie w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dodatkowych środków przeznaczonych na zapewnienie koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą, w tym koordynatora (budżet powierzony). Planowane jest też wyodrębnienie dodatkowych środków przeznaczonych na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej (opłata zadaniowa) oraz oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny). Ustawa została przyjęta przez senacką Komisję Zdrowia bez poprawek.

AS

Źródło: Senat

Foto: Senat

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Cyryl Czwartek, 09 Listopada 2017, 19:23
czy jakaś poważna instytucja sprawdzi jak to działa i oceni podając do wiadomości czy jak zwykle ?