Nowe substancje chemiczne na czarnej liście w środowisku pracy

13 Listopada 2017, 15:06

Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, w którym do listy szkodliwych substancji w środowisku pracy dopisanych zostało kolejnych 15 substancji chemicznych. To konsekwencja dyrektywy unijnej z końca stycznia tego roku.

Nowe rozporządzenie będzie uwzględniało 13 wniosków Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Ich wprowadzenie ma zapewnić lepszą ochronę pracowników pracujących w szkodliwych dla zdrowia warunkach. Przede wszystkim ma ograniczyć występowanie związanych z tym chorób zawodowych.

Dotychczasowy wykaz zostanie poszerzony o 15 nowych substancji chemicznych w raz z dopuszczalnym poziomem stężeń. Zostaną też wprowadzone zmiany w przypadku dopuszczalnych wartości 32 substancji chemicznych, które już znajdują się na wykazie.

Rozporządzenie musi wejść w życie najpóźniej 21 sierpnia przyszłego roku. Zobowiązuje nas do tego unijna dyrektywa. UE systematycznie określa wartości normatywne dla szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych, w tym rakotwórczych i mutagennych oraz czynników fizycznych występujących w środowisku pracy. 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

AS

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz