System Obsługi List Refundacyjnych: od 1 stycznia 2018 r. koniec z papierem

20 Listopada 2017, 10:21 leki

Resort zdrowia przypomina, że od nowego roku nie będzie już przyjmował dokumentacji dotyczącej refundacji leków w formie papierowej.

Od 1 stycznia 2018 r. wnioski te będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej. W związku z tym MZ przypomina o konieczności założenia konta administratora lokalnego dla wnioskodawcy.

W grudniu 2017 r. ministerstwo uruchomi środowisko szkoleniowe, na którym będzie można zapoznać się z systemem oraz przetestować nowy sposób składania wniosków refundacyjnych.

Nowy system

SOLR będzie gromadził i przetwarzał dane, które są niezbędne do decyzji o objęciu refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Za pośrednictwem SOLR będzie można składać elektroniczne wnioski o:

  • objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu,
  • podwyższenie albo obniżenie ceny,
  • skrócenie okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej.

Ma być łatwiej

SOLR ma usprawnić proces przyjmowania wniosków. Dzięki temu ocena formalno-prawna dokumentacji będzie szybsza. Prostsza będzie także komunikacja wnioskodawcy z ministrem zdrowia oraz ze stronami opiniodawczo-doradczymi, które biorą udział w rozpatrywaniu wniosków refundacyjnych.

Aby skorzystać z systemu SOLR, należy założyć konto w systemie.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz