Opieka farmaceutyczna i zmiany w ustawie refundacyjnej wśród priorytetów MZ

20 Listopada 2017, 10:20

Od dawna zapowiadany dokument Polityka Lekowa Państwa powstanie w pierwszym lub drugim kwartale przyszłego roku. Wtedy ma się rozpocząć szersza dyskusja na temat strategii, którą zaproponuje Ministerstwo Zdrowia. 

- Jeśli chodzi o politykę lekową państwa w wymiarze strategicznym, to nasze rozważania skupiają się na populacjach, które będą szczególnie chronione naszą polityką lekową. I to są na pewno seniorzy (lista 75 plus) i dzieci (np.: rozszerzanie kalendarza szczepień) – mówił dziś na konferencji Pulsu Medycyny wiceminister zdrowia Marcin Czech. - Mamy starzejące się społeczeństwo, ale są pewnie takie elementy, które zmniejszają ten czarny scenariusz. Jest to emigracja do Polski osób w wieku produkcyjnym, głownie naszych wschodnich sąsiadów. Taki wpływ emigrantów na gospodarkę powinien być brany pod uwagę w prognozach. Ważna jest też polityka prorodzinna – dodał M. Czech.

Jak zapowiedział wiceminister zdrowia, który w resorcie od kilku miesięcy odpowiada za politykę lekową, pierwszy duży punkt w najbliższych planach MZ to refundacja w kontekście polityki gospodarczej państwa. Drugi to korzystanie z instrumentów podziału ryzyka. - Coraz większą pokusą są te instrumenty, które oparte są o efekty terapii. Kolejne duże wyzwanie to nie rozwiązana kwestia chorób rzadkich i ultrarzadkich. Próg opłacalności ustawiony na poziomie 3 proc. PKB nie wystarcza. Musimy się zastanowić co po stronie leków sierocych trzeba zrobić. To wyzwanie dla całego systemu. Wyzwaniem jest też bezpieczeństwo leków. Mocno zastanawiamy się też nad opieką farmaceutyczną. Mam ambicję, żeby w przyszłym roku została ona wdrożona jako uzupełnienie systemu i sięgnięcie po rezerwy, z których do tej pory nie korzystaliśmy. Ta opieka farmaceutyczna znajdzie się też w dokumencie Polityka Lekowa Państwa – zadeklarował wiceminister.

IQVIA (wcześniej QuintilesIMS i IMS Health) zidentyfikowała przed rokiem 7 czynników który będą kształtować polski rynek farmaceutyczny do 2020 roku. Pierwszym jest demografia – do 2025 roku podwoi się liczba osób starszych w naszym kraju. To jedna z największych grup pacjenckich. Finansowanie innowacji to kolejny czynnik – oczekiwania leków biologicznych i specjalistycznych. W samej onkologii fala innowacji zmieni obraz kliniczny, ale też ponad dwukrotnie zwiększy presję na budżet tych terapii.

W ciągu kolejnych 5-10 lat udostępnione zostaną nowe leki, które znacząco poprawią sytuację pacjentów w wielu obszarach terapeutycznych, np.: w onkologii, chorobach sercowo-naczynowych, w zakresie chorób rzadkich, terapie przeciwbakteryjne, terapie wykorzystywane w leczeniu choroby Alzheimera – mówiła dziś Dyrektor Generalna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA Bogna Cichowska-Duma. - Czasem duże nakłady na innowacyjne leki, później generują duże oszczędności zarówno w sektorze zabezpieczenia społecznego, jak i w sektorze gospodarczym. To jest wyzwanie dla naszego systemu również w zakresie finansowym – podkreśliła. 

AS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

observer Poniedziałek, 20 Listopada 2017, 11:27
Firmy farmaceutyczne bardzo aktywne we wpływie na politykę lekową ale Pan Czech niestety brak kompetencji, takie lanie wody, że smutno słuchać