Niejasności w sprawie szkoleń farmaceutów. Jutro konferencja uzgodnieniowa

21 Listopada 2017, 9:33

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzający zmiany w programie szkolenia dla farmaceutów. Do projektu wpłynęło sporo uwag. Jutro w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego ma się odbyć konferencja uzgodnieniowa.

Zgodnie z przyjętymi w projekcie rozporządzenia MZ rozwiązaniami ciągłe szkolenia realizowane są w pięcioletnich okresach edukacyjnych w różnych formach. Czas trwania okresu edukacyjnego może zostać przedłużony przez okręgową radę aptekarską na uzasadniony wniosek farmaceuty o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Za zrealizowanie każdej z form szkoleń przysługuje określona liczba punktów edukacyjnych. Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych. Zdobycie wymaganej liczby punktów edukacyjnych i potwierdzenie tego w karcie ciągłego szkolenia warunkuje dopełnienie przez farmaceutę obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

28 zł za godzinę szkolenia

Projektowane przepisy określają także standardy kształcenia ciągłego farmaceutów, zgodnie z którymi kształcenie to powinno być realizowane, w zakresie m.in. bazy dydaktycznej niezbędnej do prowadzenia kształcenia, kadry dydaktycznej, sposobu ewaluacji kursu prowadzonego metodą wykładu oraz potwierdzania odbywania innych form ww. kształcenia. Opłata za jedną godzinę szkolenia ma być nie wyższa niż 28 zł brutto. Koszty uczestnictwa w ciągłych szkoleniach ponoszą farmaceuci.

NRA chce powrotu do szkoleń z homeopatii

Naczelna Rada Aptekarska opowiada się m.in. za przywróceniem szkolenia z zakresu homeopatii jako odrębnej dziedziny wiedzy objętej ramowym programem szkoleń ciągłych. Jak uzasadnia samorząd, każda apteka może prowadzić obrót produktami homeopatycznymi i celowym jest kształcenie farmaceuty w tym zakresie.

Za konieczne Naczelna Rada Aptekarska uważa również wprowadzenie punktu dotyczącego wyrobów medycznych. Wiedza w tym zakresie z uwagi na prawo do prowadzenia przez apteki ogólnodostępne obrotu wyrobami medycznymi jest niezbędna do zapewnienia pełno profilowego asortymentu apteki dostosowanego do potrzeb pacjenta – podkreśla NRA.

Wszystkie uwagi, które zostały zgłoszone do projektu rozporządzenia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych można znaleźć tutaj.

AS

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz