Rzecznik Praw Pacjenta: Trzeba poprawić dostęp do geriatrii

06 Grudnia 2017, 9:08

Do Rzecznika Praw Pacjenta zgłaszają się pacjenci w podeszłym wieku wskazując na utrudniony dostęp do świadczeń z zakresu geriatrii. Bartłomiej Chmielowiec wystąpił w tej sprawie do Ministra Zdrowia.

W swoim wystąpieniu Rzecznik wskazuje m.in. na brak oddziałów rehabilitacji geriatrycznej oraz potrzebę poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczególnie na oddziałach szpitalnych innych niż geriatryczne. Na trudności w dostępie do geriatrii wskazują również lekarze.

Dostęp do geriatrii

Rzecznik proponuje rozważenie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu rozszerzenie świadczeń gwarantowanych o dedykowane oddziały rehabilitacji geriatrycznej. Bartłomiej Chmielowiec wnosi także o rozważenie propozycji wprowadzenia obowiązkowej konsultacji geriatrycznej seniorów leczonych na oddziałach innych niż geriatryczne.

Demografia

W ocenie Rzecznika Praw Pacjenta należy zwiększyć dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych dla seniorów, w szczególności w zakresie kompleksowej opieki i wsparcia najstarszych pacjentów.Również ze względu na starzenie się polskiego społeczeństwa opieka geriatryczna powinna być dostosowana do aktualnych i przyszłych potrzeb tej grupy osób.

Całe wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta jest dostępne tutaj.

Nasz komentarz: To już kolejne wystąpienie nowego Rzecznika Praw Pacjenta do Ministerstwa Zdrowia w sprawie konieczności poprawy dostępu do leczenia w poszczególnych obszarach opieki zdrowotnej. Wcześniej, kiedy Rzecznikiem, a potem p.o. Rzecznika była Krystyna Barbara Kozłowska, znacznie częściej niż do Ministerstwa, postulaty RPP trafiały do świadczeniodawców. Mimo, że to przede wszystkim resort zdrowia ma największy wpływ na rozwiązania systemowe, których oczekują chorzy. Wydaje się więc, że zmiana na stanowisku RPP może wyjść pacjentom na dobre. 

AS

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz