Zmiany w Krajowym Rejestrze Nowotworów

14 Grudnia 2017, 9:45

Do konsultacji społecznych trafił projekt ministra zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów. Nowelizacja wynika przede wszystkim ze zmiany delegacji ustawowej. 

W rozporządzeniu ministra zdrowia, tworzącym rejestr medyczny minister zdrowia będzie określał usługodawców i podmioty prowadzące publiczne rejestry i rejestry medyczne, którzy są zobowiązani do przekazywania danych do tego rejestru, jak również sposób i terminy przekazywania tych danych.

Ponadto projekt rozporządzenia określa we sposób szczegółowy, które dane spośród danych określonych w ustawie są gromadzone i przetwarzane w Krajowym Rejestrze Nowotworów.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów

AS

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz