Status quo na styczniowej liście refundacyjnej (raport IQVIA)

20 Grudnia 2017, 10:02

Opublikowany projekt listy leków refundowanych utrzymuje status quo w zakresie liczby substancji czynnych znajdujących się na liście aptecznej, w tym również tych wydawanych bezpłatnie pacjentom powyżej 75 roku życia. W zakresie lecznictwa szpitalnego dodano substancję czynną efmoroctocog alfa stosowaną w zapobieganiu krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B – analizuje IQVIA.

Refundacja na rynku aptecznym

W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 50 produktów (wg kodów EAN). Są to substancje czynne obecne już wcześniej w refundacji. W przypadku leku zawierającego pancreatin rozszerzono wskazania refundacyjne, w wyniku czego będzie on dostępny w terapii zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowanej przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową. Lista bezpłatnych leków dostępnych dla pacjentów powyżej 75 roku życia nie została rozszerzona o nowe molekuły.

Spośród nowo dodanych produktów w okresie styczeń – listopad 2017 roku sprzedawało się 8 pozycji. Pacjenci, kupując te leki ze 100 proc. odpłatnością (bez refundacji, w cenach detalicznych brutto), wydali na nie blisko 12 mln złotych. W porównaniu do poprzedniego obwieszczenia 22 produkty zostały usunięte z refundacji aptecznej. W okresie styczeń – listopad 2017 roku ich sprzedaż osiągnęła wartość 44 mln złotych. NFZ wydatkował na nie kwotę 26 mln złotych. Usunięte leki mają swoje refundowane odpowiedniki, w związku z czym pacjent ma możliwość wykupienia ze zniżką odpowiednika leku wypisanego na recepcie, a koszty terapii nie będą wyższe od ponoszonych obecnie.

Zmiany dopłaty pacjenta (obniżki i podwyżki) dotyczą w sumie 588 leków. Wzrost dopłaty pacjenta o 10 złotych lub więcej będzie dotyczył 22 leków. W przypadku 26 pozycji dopłata pacjenta zmniejszy się o 10 złotych lub więcej, co w przeważającej liczbie przypadków jest wynikiem obniżenia ceny zbytu.

Programy lekowe i chemioterapia

Projekt listy wprowadza program lekowy „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”, w ramach którego dostępny będzie lek zawierający substancję czynną efmoroctocog alfa. Jest to nowa opcja terapeutyczna dla pacjentów z hemofilią, którzy korzystają z refundacji zarówno osoczopochodnych, jak i rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia mających zastosowanie w profilaktyce tej choroby.

Kolejna zmiana dotyczy programu leczenia zaawansowanego raka jelita grubego. Związana jest ze schematami leczenia pacjentów i zakłada możliwość udostępnienia leku w pierwszej linii leczenia. W omawianym projekcie dokonano przesunięcia leków zawierających pemetrexed stosowanych w programie „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” do katalogu chemioterapii. W programach dotyczących leczenia pierwotnych niedoborów odporności obniżono wymaganą liczbę wizyt lekarskich odbywających się w ramach leczenia, co korzystnie wpłynie na poprawę jakości życia pacjenta.

W katalogu chemioterapii wprowadzono rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla dwóch substancji czynnych – capecitabine oraz mitoxantronum – co ułatwi dostęp do leczenia pacjentom z chorobami nowotworowymi.

AS

Źródło: IQVIA

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz