IQVIA : Rynek leków w 2017 r. – podsumowanie

08 Stycznia 2018, 9:09

W 2017 roku całkowita wartość rynku farmaceutycznego (segmenty: apteczny Rx i CH, szpitalny oraz sprzedaże wysyłkowe e-aptek), liczona w cenach detalicznych, wyniosła 38,3 mld zł, co oznacza wzrost o 4,9 proc. rok do roku (rdr), czyli o 1,8 mld zł więcej.

Rynek aptek otwartych stanowił 83,3 proc. całego rynku farmaceutycznego. Jego dynamika (segmenty Rx i CH) na poziomie 3,8 proc. była wyższa niż w 2016 roku, kiedy wynosiła 3,2 proc. rdr. Największą sprzedaż (wartościowo) wygenerował segment leków na receptę (Rx – refundowane i nierefundowane), który miał 57,7 proc. udziału w rynku aptek otwartych. Wzrósł on o 2,4 proc., czyli ponad 431 mln zł. Natomiast segment leków i produktów dostępnych bez recepty (CH), który stanowił 42,3 proc. rynku aptek otwartych, wzrósł o 5,6 proc., czyli o 723 mln zł.

E-apteki

Rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek (segment CH) stanowił 1,2 proc. całego rynku farmaceutycznego. W analizowanym okresie osiągnął wartość ponad 466 mln zł i dynamikę na poziomie 20,5 proc., co oznacza wzrost o ponad 79 mln zł rdr.

Rynek szpitalny

Rynek szpitalny stanowił 15,5 proc. całego rynku farmaceutycznego. Jego dynamika na poziomie 10,4% była niższa niż w 2016 roku, kiedy wynosiła 11,9 proc. rdr. Największą sprzedaż (wartościowo) wygenerował segment leków będących w programach lekowych i chemioterapii, który miał 70% udziału w rynku szpitalnym. Wzrósł on o 11,2 proc., czyli o 419 mln zł. Natomiast segment leków będących poza tymi wykazami, który stanowił 30 proc., wzrósł o 8,5 proc., czyli o 138 mln zł.

Całkowita wartość rynku aptek otwartych (segmenty Rx i CH), liczona w cenach detalicznych, w 2017 roku wyniosła 31,9 mld zł, co oznacza wzrost o 3,8 proc., czyli o ponad 1,2 mld zł, w porównaniu do 2016 roku.

Leki na receptę

Wartość rynku Rx wyniosła 18,4 mld zł. Segment sprzedaży leków na receptę odnotował wzrost na poziomie 2,4 proc., osiągając wartość o ponad 431 mln zł wyższą niż w 2016 roku. Na wzrost wartości rynku Rx największy wpływ miały następujące klasy ATC1: B – krew i układ krwiotwórczy (+151 mln zł), N – ośrodkowy układ nerwowy (+123 mln zł), A – przewód pokarmowy i metabolizm (+87 mln zł). Trzy klasy zanotowały spadek wartości: L – leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy (- 117 mln zł), S – narządy zmysłów (-14 mln zł) oraz J – leki do stosowania ogólnego w zakażeniach (-11 mln zł). Zmniejszenie wartości aptecznego rynku leków należących do klasy ATC1 L wynika głównie z przeniesienia leków zawierających substancje czynne pegfilgrastim lub lipegfilgrastim do rynku szpitalnego oraz obniżki ceny, związanej w wejściem na listy refundacyjne pierwszego odpowiednika, leku zawierającego goserelin.

Wartość rynku leków refundowanych wyniosła 12,4 mld zł i wzrosła o 2,0 proc. – czyli o ponad 244 mln zł. Wartość rynku leków nierefundowanych wyniosła 6,0 mld zł i wzrosła o 3,2 proc. – czyli o 187 mln zł.

Leki bez recepty

Wartość rynku CH wyniosła 13,5 mld zł. Segment sprzedaży leków i produktów bez recepty odnotował wzrost na poziomie 5,6 proc., osiągając wartość o blisko 723 mln zł wyższą niż w 2016 roku. W segmencie tym duży wpływ na wzrost wartości sprzedaży miały produkty z następujących klas CHC1: 04 – witaminy, minerały (+147 mln), 01 – preparaty stosowane w kaszlu, grypie i innych chorobach układu oddechowego (+103 mln), 03 – trawienie, układ pokarmowy (+85 mln). Klasy te przyniosły łącznie 335 mln zł wzrostu – stanowi to 46% całkowitego wzrostu na rynku aptecznym CH.

Liczba aptek

Na koniec listopada 2017 roku w Polsce funkcjonowało 14 902 aptek. Całkowita liczba aptek wzrosła o 208 w stosunku do listopada 2016 roku. Na przestrzeni tego okresu zmieniła się liczba aptek sieciowych. W listopadzie 2017 roku było ich 6 417 (+580 aptek, rdr). Trzy największe pod względem liczby aptek sieci to: Dbam o Zdrowie, Dr. Max oraz APTEKA cef@rm 36,6. W porównaniu do listopada 2016 roku o 372 zmniejszyła się liczba aptek niezależnych, które w listopadzie 2017 roku stanowiły 56,9 proc. całkowitej liczby aptek i odpowiadały za 41,1% wartości sprzedaży na rynku aptecznym.

Średni miesięczny obrót apteki w listopadzie 2017 roku wyniósł 178 tys. zł (-0,8 proc. rdr). Średnia miesięczna wartość sprzedaży leków Rx refundowanych w tym okresie wyniosła 64 tys. zł. (-0,7 proc. rdr), co stanowiło 36 proc. jej całkowitego obrotu.

Substytucja leków

Zjawisko substytucji leków w listopadzie 2017 roku osiągnęło poziom 2,7 proc. (w ujęciu ilościowym) i zmieniło się w porównaniu do 2016 roku o 0,4 p.p. Pomimo, że ogólny poziom substytucji jest niewielki, istnieją grupy leków, w których na poziomie molekuły zamieniane jest więcej niż jedno na dziesięć sprzedanych opakowań. W przypadku molekuły enoxaparin sodium, gdzie w 2016 roku został wprowadzony do sprzedaży pierwszy odpowiednik leku oryginalnego, jedno na pięć opakowań podlega substytucji. Wynika z tego, że blisko 1/3 sprzedaży ilościowej pierwszego odpowiednika została wygenerowana poprzez wydanie zamiennika.

Wydatki pacjentów

Średni wydatek pacjenta na jedno opakowanie produktu (Rx i CH) wyniósł 12,9 zł i wzrósł o 2,1 proc. rdr. Udział wydatków pacjenta w całkowitym koszcie leków na receptę (refundowanych i nierefundowanych) wyniósł 55,6% i spadł w porównaniu do 2016 roku o 1,1 p.p.

Analizując rynek leków na receptę warto odnieść się do całkowitej liczby pojedynczych ordynacji lekarskich. W 2017 roku wyniosła ona blisko 475 mln, co oznacza spadek o 2,0 mln. (-0,4 proc.) w stosunku do 2016 roku. Spośród klas ATC1, najwyższy przyrost liczby ordynacji lekarskich dotyczył klasy ATC1 R – układ oddechowy i wynikał z wprowadzenia do refundacji leków zawierających mometasone w postaci aerozolu do nosa. Zwiększyło to liczbę ordynacji lekarskich o ponad 500 tys.

Całkowita wartość rynku sprzedaży wysyłkowych e-aptek, liczona w cenach detalicznych w 2017 roku wyniosła ponad 466 mln zł, czyli o ponad 79 mln zł więcej niż w ubiegłym roku. Oznacza to wzrost na poziomie 20 proc..

Całkowita wartość rynku szpitalnego, liczona w cenach producenta netto, w 2017 roku wyniosła ponad 5,9 mld zł, czyli o 557 mln zł więcej niż w ubiegłym roku. Oznacza to wzrost na poziomie 10,4 proc.

Ponad 70 proc. rynku szpitalnego (wartościowo) stanowił segment leków będących w programach lekowych i chemioterapii. Istnieją jednak klasy ATC1 gdzie ten udział jest wyższy – przypadku klasy ATC1 L – leki przeciwnowotworowe wynosi on niemal 100 proc.

AS

Źródło: IQVIA

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz