Nie ma podstaw do cofania zezwoleń na prowadzenie apteki?

10 Stycznia 2018, 9:50

W odpowiedzi na pismo Konfederacji Lewiatan, Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazał, że jego odpowiedź na pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, nie stanowi wiążącej interpretacji przepisów Prawa farmaceutycznego. Odpowiedź GIF dotyczyła m.in. limitu 4 aptek.

Stanowisko z października 2017 r. było odpowiedzią na pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, która wniosła o dokonanie jednoznacznej wykładni przepisów Prawa farmaceutycznego, w tym nowelizacji – tzw. „apteki dla aptekarza”.

Limit 4 aptek

W odpowiedzi na pismo NIA, GIF odniósł się m.in. do przekroczenia nowo wprowadzonego limitu 4 aptek na skutek czynności prawnych dokonanych po 24 czerwca 2017 r. Zdaniem GIF taka sytuacja powinna stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dotyczącego  cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

Interpretacja GIF nie jest wiążąca 

Jednakże w piśmie skierowanym do Konfederacji Lewiatan, GIF podkreślił, że odpowiedź na pismo NIA  „nie stanowi wiążącej interpretacji przepisów prawa”. Jest to bardzo ważne, gdyż interpretacja GIF przedstawiona na wniosek NIA budziła liczne wątpliwości natury prawnej.

Tym samym potwierdza się, że interpretacja GIF wyrażona w stanowisku z października 2017 r. nie może stanowić podstawy do cofania zezwoleń na prowadzenie apteki przez wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne.

AS

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz