Ustawa o kosmetykach przyjęta przez Komitet Stały RM

12 Stycznia 2018, 10:27

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o kosmetykach i pozytywnie zarekomendował go Radzie Ministrów. Wkrótce projektem zajmie się rząd.

Nowe regulacje mają zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa produktów kosmetycznych mających wpływ na zdrowie konsumentów. W projekcie ustawy znalazła się m.in. definicja produktu kosmetycznego, ciężkiego działania niepożądanego i wprowadzenia do obrotu.

System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych

W projekcie ustawy doprecyzowano również, że produkty kosmetyczne dostępne na polskim rynku, muszą być oznakowane w języku polskim. Zaproponowano też utworzenie wykazu zakładów, w których są wytwarzane produkty kosmetyczne. 

Zostanie też powołany System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych. Takie dane byłyby, po zweryfikowaniu, przekazywane do Komisji Europejskiej.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o kosmetykach ustawa powierza Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej.

Projekt ustawy o produktach kosmetycznych

 

AS

Źródło: RCL

Foto: KPRM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz