RPD: 30 proc. kobiet w ciąży sięga po alkohol

18 Stycznia 2018, 11:16

Do sięgania po alkohol podczas ciąży przyznaje się ok. 30 proc. kobiet. Każde działanie, w tym zmiana przepisów prawa, która ma na celu ochronę dzieci przed nieodpowiedzialnym zachowaniem matek w okresie ciąży, jest propozycją w dobrym kierunku zaznacza Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w opinii do petycji złożonej przez obywateli do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP.

Opinia Rzecznika Praw Dziecka odnosi się do petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej „uchwalenia przepisów informujących o szkodliwości alkoholu dla dziecka w łonie matki”.

Działania rządu nie przynoszą efektów

W Polsce, co roku rodzi się kilka tysięcy dzieci z zaburzeniami spowodowanymi spożywaniem alkoholu przez matki w okresie ciąży. Rzecznik, w wystąpieniach generalnych kierowanych do Ministra Zdrowia, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwracał się o podjęcie zintegrowanych i wielopłaszczyznowych działań, mających na celu zabezpieczenie szeroko pojętego dobra dziecka zagrożonego utratą zdrowia lub życia na skutek spożywania alkoholu przez jego matkę.  - Działania interwencyjne, profilaktyczne i edukacyjne podjęte dotychczas przez wskazane resorty nie przełożyły się na wypracowanie skutecznych rozwiązań chroniących dziecko nienarodzone – podkreśla Marek Michalak.

Inicjatywa prezydenta?

We wrześniu ubiegłego roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do prawnego uregulowania problemu używania alkoholu przez kobiety w ciąży, działające na szkodę zdrowia dzieci nieurodzonych.

Ostrzeżenia na butelkach z alkoholem

Umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń na opakowaniach napojów alkoholowych jest jednym ze sposobów przekazania społeczeństwu informacji o konsekwencjach spożywania alkoholu – ocenia RPD i zaznacza, że ostrzeżenie umieszczone na butelkach wszystkich napojów alkoholowych wpłynie na podniesienie świadomości społeczeństwa, w szczególności kobiet w ciąży i ich rodzin, o szkodliwości spożywania alkoholu a także wpłynie profilaktycznie na otoczenie, które często nie reaguje lub wręcz zachęca kobiety do picia alkoholu.

 

AS

Źródło: RPD

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz